12η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης

Συμμετοχή του  Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς- ΟΚΑΝΑ ¨Προνόη¨, στη  12η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης :  «Πρόληψη: Επιστήμη και Τέχνη της Ζωής», Ηράκλειο Κρήτης, 6 – 9 Νοεμβρίου 2019, με την Αναρτημένη Ανακοίνωση :

«Οδηγός Πρόληψης Αλκοόλ (Ο.Π.Α): Πρόγραμμα Πρόληψης ή Αντιμετώπισης σε Εφήβους;»

Β. Αλεξάκη, Σ. Μακαρώνη,

https://diktyoorg.wordpress.com/2019/10/21/odhgos-prolhpshs-alkool-opa/