Που θα βρείτε το
Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ» ΔιεύθυνσηΔήλου 10, 145 62 Κηφισιά
 Τηλ./Fax210-80 82 673
 E-Mailinfo@pronoi.org.gr
 Ώρες  ΛειτουργίαςΔευτέρα - Παρασκευή
8.00 - 14:30

Δευτέρα & Τετάρτη
8.00 - 20:30
Καλώς Ήρθατε στην Προνόη!
«Έγκριση προγράμματος πρόληψης με τίτλο «Πλοηγήσου με ασφάλεια» σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας» PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Authors   
14/11/2016 09:08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥ
ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε - ΤΜΗΜΑ Γ΄
-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Βάρλα
Χ. Αρβανίτη
Τηλέφωνο: 210344 3272, 2242
Fax: 2103443390
Email: t05sded@minedu.gov.gr

 

Να διατηρηθεί μέχρι…………..
Βαθμός Ασφαλείας
Μαρούσι, 03-11-2016
Αρ. Πρωτ. Φ20.1/185172/Δ2
Βαθ. Προτερ.
ΠΡΟΣ:
ΔΔΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
(ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Θέμα: «Έγκριση προγράμματος πρόληψης με τίτλο «Πλοηγήσου με ασφάλεια» σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας»

 

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 166423/ΓΔ4/07-10-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

 

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. Φ22.6/16581/04-10-2016 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης με τίτλο «Πλοηγήσου με ασφάλεια» που προτίθεται να διοργανώσει η Διεύθυνσή σας, διαμέσου της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ».
Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόληψη του εθισμού των μαθητών στο διαδίκτυο.
Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2016-2017. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετικό για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολικών μονάδων. Επιπρόσθετα, για την συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Επισημαίνεται, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού.
Να διατηρηθεί μέχρι…………..
Βαθμός Ασφαλείας
Μαρούσι, 03-11-2016
Αρ. Πρωτ. Φ20.1/185172/Δ2
Βαθ. Προτερ.
ΠΡΟΣ:
ΔΔΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
(ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εσωτερική διανομή:
1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα (ipantis@minedu.gov.gr)
2) Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-Τμήμα Β΄ (depek_merimna@minedu.gov.gr)
3) Δ/νση Σπουδών, Προγρ. και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα Γ΄ (t05sde9@minedu.gov.gr)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση ( 14/11/2016 09:14 )
 
«Έγκριση προγράμματος πρόληψης με τίτλο « Οδηγός Πρόληψης Αλκοόλ-ΟΠΑ» σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας» PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Authors   
14/11/2016 09:02

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥ
ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε - ΤΜΗΜΑ Γ΄
-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Βάρλα
Χ. Αρβανίτη
Τηλέφωνο: 210344 3272, 2242
Fax: 2103443390
Email: t05sded@minedu.gov.gr

Να διατηρηθεί μέχρι…………..
Βαθμός Ασφαλείας
Μαρούσι, 03-11-2016
Αρ. Πρωτ. Φ20.1/185168 /Δ2
Βαθ. Προτερ.
ΠΡΟΣ:
ΔΔΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
(ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Θέμα: «Έγκριση προγράμματος πρόληψης με τίτλο « Οδηγός Πρόληψης Αλκοόλ-ΟΠΑ» σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας»

 

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 170748/Δ2/13-10-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

 

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. Φ22.6/17078/13-10-2016 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης με τίτλο «Οδηγός Πρόληψης Αλκοόλ – ΟΠΑ» που προτίθεται να διοργανώσει η Διεύθυνσή σας, διαμέσου της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ».
Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόληψη χρήσης αλκοόλ.
Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2016-2017. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετικό για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολικών μονάδων. Επιπρόσθετα, για την συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Επισημαίνεται, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού.
Να διατηρηθεί μέχρι…………..
Βαθμός Ασφαλείας
Μαρούσι, 03-11-2016
Αρ. Πρωτ. Φ20.1/185168 /Δ2
Βαθ. Προτερ.
ΠΡΟΣ:
ΔΔΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
(ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εσωτερική διανομή:
1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα (ipantis@minedu.gov.gr)
2) Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-Τμήμα Β΄ (depek_merimna@minedu.gov.gr)
3) Δ/νση Σπουδών, Προγρ. και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα Γ΄ (t05sde9@minedu.gov.gr)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση ( 14/11/2016 09:08 )
 
Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ…. Μια συνεργασία της Προνόη με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας του ΟΚΑΝΑ «Εκπαίδευση στην μέθοδο της Καταξιωτικής Διερεύνησης (Appreciative Inquiry)» PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Authors   
04/11/2016 08:23

 

Το Κέντρο Πρόληψης ΠΡΟΝΟΗ  συμμετέχει στην ομάδα εκπαιδευτών – συντονιστών φορέων που  εκπαιδεύει  και  στηρίζει  στελέχη πρόληψης και άλλους εργαζόμενους σε Μ.Κ.Ο. που θα εφαρμόσουν στο χώρο εργασίας του, την Καταξιωτική  Διερεύνηση, σε συνεργασίας με τον ΚΕΕ ΟΚΑΝΑ.

Ο όρος appreciative inquiry οφείλεται στον David Cooperrider,  ο οποίος θεωρείται ο κύριος εμπνευστής του μοντέλου. Η λέξη appreciative παραπέμπει σε μια πράξη αναγνώρισης, εκτίμησης και καταξίωσης των δυνάμεων των ικανοτήτων που ενυπάρχουν σε ένα άτομο ή σε ένα σύστημα. Τα αποθέματα ενδέχεται να αφορούν το παρελθόν ή το παρόν. Η λέξη inquiry παραπέμπει σε μια διαδικασία διερεύνησης και ανακάλυψης αυτών των αποθεμάτων. Παραπέμπει επίσης σε μια διαδικασία ερωτήσεων με στόχο την ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων και εναλλακτικών δράσεων.

Το appreciative inquiry, αποτελεί μια συστηματική έρευνα για τις ικανότητες και τις δυνατότητες των ατόμων, των οργανισμών και των συστημάτων, με στόχο αυτές να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την υλοποίηση ατομικών και συλλογικών ονείρων.

Η προσέγγιση είναι διαφορετική από τις παραδοσιακές μεθόδους  που στοχεύουν στην εστίαση σε ένα πρόβλημα, στην διερεύνησή του και στην αναζήτηση λύσεων. Η εστίαση στο πρόβλημα θεωρείται ότι αυξάνει τη δύναμή του.. Η καταξιωτική διερεύνηση συνδέεται με την διαδικασία του οραματισμού και των μετασχηματισμών.

Η εκπαιδεύτρια - συντονίστρια από το Κέντρο Πρόληψης «Προνόη» όπου εφαρμόζει την προσέγγιση στο πεδίο είναι η κα Αρχοντούλα Αλεξάκη-Αναστασοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός-Ψυχοθεραπεύτρια.

Κατά τη διάρκεια του 2016 θα έχουν  πραγματοποιηθεί τέσσερα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε στελέχη πρόληψης από όλη την Ελλάδα και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εκπαιδευτεί συνολικά 90 επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Τελευταία Ενημέρωση ( 08/11/2016 08:52 )
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π ¨ΠΡΟΝΟΗ¨ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Authors   
01/11/2016 07:53

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«Η Αγωγή για το Περιβάλλον και την Υγεία μέσα από τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων»
Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2016, ώρες 15:45­‐20.30

 

15:45-­16:00
Προσέλευση‐Εγγραφές

16:00-16:05
Έναρξη-Χαιρετισμοί
Συντονισμός:Βαρβάρα Πετρίδου & Ευαγγελία Φρυδά, Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας


16:05‐16:45
«Μεθοδολογία προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων»
Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας


16:45‐17:05
«Σχεδιασμός δράσεων για την Προαγωγή της Υγείας στο σχολικό περιβάλλον» Ευαγγελία Φρυδά, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας


17:05­‐17:25
«Εκπαιδευτικά προγράμματα και δίκτυα του ΚΠΕ Αργυρούπολης»
Μιχάλης Φωτιάδης, Μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Αργυρούπολης

17:25-­17:45
«Η προαγωγή της ψυχικής υγείας δια της τεθλασμένης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας»
Ανδρέας Βουρλιόγκας, Κλινικός ψυχολόγος Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας
«ΑΡΓΩ» των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Χολαργού-­‐Παπάγου


17:45-18:05
«Τα προγράμματα του ΚΠΕ Δραπετσώνας, θεματικοί άξονες, στοχοθεσία, διδακτικές τεχνικές»
Θεολογία Αβδελλή, Μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Δραπετσώνας


18:05-­18:25
«Η πρόληψη πάει σχολείο;»
Βασιλική Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός-­‐Ψυχοθεραπεύτρια, του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της
ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμου Κηφισιάς-­‐ΟΚΑΝΑ «ΠΡΟΝΟΗ»


18:25‐18:40
Ερωτήσεις


18:40-­19:00
Διάλειμμα

19:00‐19:20
«Προγράμματα και δράσεις»
Νάντια Γαλανοπούλου, Μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Ελευσίνας


19:20‐19:40
«Τα σχολεία Προαγωγής της Υγείας»
Ηλέκτρα Μπάδα, Ανθρωπολόγος-­Κινηματογραφίστρια, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού


19:40‐20:00
«Το ΚΠΕ Λαυρίου σας προτείνει…»
Μαρία Καγιάφα, Μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Λαυρίου


20:00-­‐20:20
«Πρωτογενής πρόληψη και εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή υλικών Αγωγής Υγείας» Mάνος Καρυστιναίος, Κοινωνιολόγος, Επιστημονικά
Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου


20:20-­‐20:30
Ερωτήσεις

 
Συμμετοχή της ΠΡΟΝΟΗ στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης σε μία ολομέλεια σταθμό στο Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου. PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Authors   
26/10/2016 07:29

Συμμετοχή της ΠΡΟΝΟΗ στο  Πανελλήνιο Δίκτυο  Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης σε μία ολομέλεια σταθμό στο Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου.

Τα συμπεράσματα της τακτικής ολομέλειας του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου θα μπορούσε ίσως να  συνοψιστεί στην παρακάτω φράση:

Η πρόληψη παλιό σκαρί με νέα πανιά σε περίεργους καιρούς και σε ταραγμένες θάλασσες, συνεχίζει να ταξιδεύει…

Το Πανελλήνιο Δίκτυο συγκροτήθηκε το 1993 ως μία πρωτοβουλία των πρώτων φορέων πρόληψης στη χώρα μας και από τότε μέχρι και σήμερα συνεχίζει να λειτουργεί με τη συμμετοχή όλων των αναγνωρισμένων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, όπως: Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), τα Κέντρα Πρόληψης, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), Κέντρο Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α Κύπρου κ.ά. Αποτελεί ένα ζωντανό χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ανάπτυξης για όλους όσους λειτουργούν στο χώρο της πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, εθελοντών και επαγγελματιών. Βασικός στόχος του Δικτύου είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, της εμπειρίας αλλά και των αρχών και αξόνων της πρόληψης σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο προωθώντας έτσι τόσο την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών όσο και την ανάπτυξη της Υπόθεσης της Πρόληψης μέσα από τη διάδοση καλών πρακτικών, την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασιών και την επεξεργασία συνθετικών προτάσεων χρήσιμων για τα μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους

Στην συνάντηση του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Οκτωβρίου συμμετείχαν 50 άτομα, εκπρόσωποι 26 φορέων πρόληψης από όλη την  Ελλάδα και την Κύπρο. Το βασικό θέμα της ολομέλειας ήταν η ανάδειξη των σημερινών αναγκών και προκλήσεων που απασχολούν τους φορείς πρόληψης και συνδέονται με την εξέλιξη των παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Επίσης κατά τη διάρκεια των εργασιών προσδιορίστηκε η βασική θεματολογία της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης που πρόκειται να πραγματοποιήσει το Δίκτυο σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας» Κυκλάδων τον Οκτώβρη του 2017.   Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι την ολομέλεια απασχόλησαν τα ακόλουθα θέματα: η ανθεκτικότητα των ανθρώπων της πρόληψης καθώς λόγω της κρίσης βιώνουν έντονα πιεστικές συνθήκες εξαιτίας των αυξημένων και πολύ διαφορετικών αιτημάτων που δέχονται από την κοινότητα. Μέσα σε αυτή τη ρευστότητα νιώθουν αγωνία κατά πόσο μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και να είναι αποτελεσματικοί στη δράση τους, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτή η κατάσταση αποτελεί και μία θετική πρόκληση για αναζωογόνηση και ανάδειξη νέων ευκαιριών και πεδίων παρέμβασης.  Οι δεδομένες συνθήκες απαιτούν αυξημένη εσωτερική συγκρότηση από τους φορείς, καλύτερο κεντρικό σχεδιασμό, ερευνητικά δεδομένα για τις νέες ανάγκες, ανάδειξη και αξιοποίηση νέων εργαλείων, καλύτερο συντονισμό μεταξύ των φορέων, άνοιγμα σε νέες μορφές συνεργασίας και δικτυώσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το προσφυγικό, οι νέες μορφές εξάρτησης κλπ, οριοθέτηση, ανάγκη εποπτείας αλλά και επαρκούς στελέχωσης των φορέων. Τέλος, αναγνωρίστηκε ότι οι παρεμβάσεις των φορέων πρόληψης έχουν εκείνο το φιλοσοφικό υπόβαθρο, αρχές και αξίες που μπορούν να απαντήσουν με τεκμηριωμένο επιστημονικά τρόπο στις νέες ανάγκες, ενώ οι συνεργασίες που έχουν χτιστεί και μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω στις τοπικές κοινότητες είναι η μόνη δυναμική απάντηση  σε όλο αυτό που βιώνουμε. Το αποτέλεσμα ήταν αναζωογονητικό για όλους όσους συμμετείχαν στις εργασίες καθώς έθρεψε την καρδιά με συγκίνηση, το νου με νέες ιδέες και προβληματισμό και τις αισθήσεις μας με στοιχεία πολιτισμικά και πολιτιστικά μέσα από την  φιλοξενία μας στους χώρους του Συλλόγου Κρητών Δήμου Ζωγράφου και του Μουσείου Γουναρόπουλου.

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς – ΟΚΑΝΑ «ΠΡΟΝΟΗ» συμμετέχει ενεργά 10 χρόνια στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης ενώ από το 2013 είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής , με εκπρόσωπο την Αρχοντούλα Αλεξάκη – Αναστασοπούλου Κοινωνική Λειτουργό – Ψυχοθεραπεύτρια – Στέλεχος Πρόληψης .

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL