ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  • Με θεραπευτικές–συμβουλευτικές δομές του Ο.ΚΑ.ΝΑ. με σκοπό την παραπομπή περιστατικών από αιτήματα βοηθείας.
  • Με το Τμήμα Εκπαίδευσης & Εποπτείας ΚΕΕ του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
  • Με το ΚΕ.Θ.Ε.Α
  • Με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Ψυχολογίας, και Μεταπτυχιακό Τμήμα Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας, την Ιατρική Σχολή, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Ψυχολογίας
  • Με το Α-ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας Αθηνών και το Α-ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας  Πατρών
  • Συνεργασία με άλλα Κέντρα Πρόληψης της χώρας για  ανταλλαγή εμπειριών, υλικών και την κοινή υλοποίηση δράσεων.
  • Συνεργασία με τον Εθελοντικό Οργανισμό Νομού Αχαΐας,  ΚΙΝΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ.
  • Με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ν.Ηρακλείου
  • Με την Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου  Αθηνών
  •  Με το  Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ΙΙΒΕΑΑ
  • Με το ΕΠΙΨΥ
  • Με το ΕΚΤΕΠΝ