Εκπαίδευση των master trainers στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ASAP

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαίδευση των master trainers  στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ASAP- training for quality in prevention, στην Λισαβόνα

   Στην Λισαβόνα, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Χρήση Ουσιών  EMCDDA, πραγματοποιήθηκε από τις 24 ως τις 26 Σεπτεμβρίου 2019,  η πρώτη εκπαίδευση των master trainers στο   “Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη”(EUPC http://upc-adapt.eu/). Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πρόγραμμα ASAP training for quality in prevention το οποίο  αποτελεί μια διακρατική προσπάθεια για την προώθηση της ποιότητας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης στον τομέα της πρόληψης. Έχει διετή διάρκεια (2019-2020) και συμμετέχουν 11 φορείς από 8 ευρωπαϊκές χώρες.

    Στην εκπαίδευση των master trainers συμμετείχαν 29 ειδικοί της πρόληψης από 11 χώρες  ενώ την Ελλάδα εκπροσώπησαν  οι κυρίες Ιουλία Μπάφη, Υπεύθυνη του  Υπεύθυνη Τομέα Μείωσης της Ζήτησης ΕΚΤΕΠΝ/ΕΠΙΨΥ, η κα Έφη Γεωργουλοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης ΟΚΑΝΑ , η κα Σώτια Μακαρώνη, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης ΠΡΟΝΟΗ Δήμου Κηφισιάς-ΟΚΑΝΑ και η κα Μαρία Κυριακίδου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ Θεσσαλονίκης – Δίκτυο των Κέντρων Πρόληψης Κεντρικής Μακεδονίας.

     θα ακολουθήσει  ένας άλλος κύκλος  εκπαίδευσης στο Ταλίν της Εσθονίας το 2020  και όλοι οι συμμετέχοντες μετά την  επιτυχή ολοκλήρωση εδικών εξετάσεων θα λάβουν την  πιστοποίηση του European Master Trainer. Η κατάρτιση αυτή θα επιτρέψει στους  master trainers  από την Ελλάδα,   σε  συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ / ΕΚΤΕΠΝ που είναι εταίρος του προγράμματος  να συμβάλλουν στην διάχυση του προγράμματος και υλοποιήσουν αντίστοιχα σεμινάρια πάνω σε μια ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με την επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόληψη,  σε επαγγελματίες που εμπλέκονται στην διαμόρφωση αποφάσεων, απόψεων και πολιτικών πρόληψης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε και την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.asap-training.eu