ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ –ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Την Παρασκευή 21.2 & το Σάββατο 22.2.20 πραγματοποιήθηκε η επιστημονική διημερίδα με θέμα : “Παιδιά σε κίνδυνο” -Ο Ρόλος του Σχολείου στην Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων. Την ημερίδα διοργάνωσαν μέσα από μια  πολύ ωραία συλλογική πρωτοβουλία οι  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΔΕ: Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Δυτικής Αττικής & Πειραιά ΔΠΕ: Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, & Δυτικής Αττικής καθώς και το  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Στην διημερίδα και στα 6 βιωματικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν την δεύτερη μέρα συμμετείχαν πάνω από 130 εκπαιδευτικοί από όλη την Αττική.    Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων ΠΡΟΝΟΗ του Δήμου Κηφισιάς-ΟΚΑΝΑ συμμετείχε στην διημερίδα με δύο βιωματικά εργαστήρια: 1. Η Σεξουαλική Αγωγή ασπίδα στην Σεξουαλική Κακοποίηση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα“ΡΟΥΛΗΣ ΚΟΥΒΑΡΟΥΛΗΣ & ΡΙΤΣΑ ΚΟΥΒΑΡΙΤΣΑ” με συντονίστρια την Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ, κα Σωτηρία Μακαρώνη, Ψυχολόγο Υγείας MSc & 2. Αγωγή Υγείας μέσω της Τέχνης με συντονίστρια το Επιστημονικό Στέλεχος του ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ, κα Βασιλική Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργό.
 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν,  δήλωσαν την ικανοποίηση τους από την συμμετοχή τους  και από την υψηλή ποιότητα των ομιλιών και των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν.