ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ¨ΠΡΟΝΟΗ¨

Το Κέντρο Πρόληψης Προνόη , αποτελώντας ένα σταθερό πλαίσιο υποστήριξης, σε
αυτό το μεταβατικό στάδιο αστάθειας, ανασφάλειας και νέων δεδομένων, λόγω
της πανδημίας του covid , σας προσκαλεί σε μια νέα ομάδα γονέων με παιδιά όλων
των ηλικιών, μέσω διαδικτύου. Στην διαδικτυακή μας επικοινωνία, θα μοιραστούμε
αγωνίες, φόβους, δυσκολίες, μέσα από την ασφάλεια του σπιτιού μας.
Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου: κάθε Τετάρτη 10.30 έως 12:00. Από τις
4 Νοεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου.
Η ομάδα έχει τίτλο :
«Φροντίζω και φροντίζομαι στον Γονεϊκό μου ρόλο»
Στο σεμινάριο , αυτό οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία ν’ ανακαλύψουν
εσωτερικές και εξωτερικές πηγές φροντίδας και υποστήριξης . Ο γονε ϊκός ρόλος
είναι πολύ σημαντικός και δύσκολος και χρειάζεται να δώσουμε το «χώρο» για
να «θρέψουμε» το δυναμικό μας , γατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε
τις δυνάμεις των παιδιών.
Τα θέματα που θα αναλυθούν στο σεμινάριο είναι τα παρακάτω:
1) Αναγνωρίζω και Ικανοποιώ τις Προσωπικές μου Ανάγκες και έτσι είμαι πιο
αποτελεσματικός στην αναγνώριση και στη φροντίδα των αναγκών των παιδιών.
2) Ανακαλύπτω τα αποθέματα φροντίδας στο σεντούκι του θησαυρού μου που έχω
κληρονομήσει από τις προηγούμενες γενιές .
3) Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης γονέων και παιδιών.
4) Εκμάθηση νέων τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.
5) Ονειρεύομαι και Υλοποιώ την ιδανική μορφή επικοινωνίας μεταξύ των μελών της
οικογένειάς μου.

Συντονίστρια της ομάδας είναι η κα Διονυσία Γιαννοπούλου ,Αν. Επιστημονικά
Υπεύθυνη, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχοθεραπεύτρια και Οικογενειακή Σύμβουλος
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν, συμπληρώνοντας το έντυπο που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: www.pronoi.org.gr. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Χωρίς κόστος συμμετοχής.