Συμμετοχή Του ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ Στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: «Η Επιστήμη Της Πρόληψης: Από Τη Θεωρία Και Την Τεκμηρίωση Στην Πράξη»

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με την συνεργασία του ΕΠΙΨΥ-ΟΚΑΝΑ-ΚΠ
ΠΡΟΝΟΗ-ΚΠ ΠΥΞΙΔΑ, το πρώτο σκέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Η
Επιστήμη Της Πρόληψης: Από Τη Θεωρία Και Την Τεκμηρίωση Στην Πράξη» (Οκτώβριος-
Νοέμβριος 2020) με την διαδικτυακή υλοποίηση λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19,
δύο εκπαιδευτικών ομάδων. Στην μία συμμετείχαν στελέχη του ΟΚΑΝΑ που ασχολούνται με
την Πρόληψη ενώ στην άλλη συμμετείχαν Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Πρόληψης
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Μακεδονίας και της Θράκης.
Θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο σκέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος με την
υλοποίηση ενός διαδικτυακού σεμιναρίου (e-Learning) και την σύνδεση με μια ευρωπαϊκή
ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης επαγγελματιών πρόληψης που θα υλοποιηθεί από τον
Νοέμβριο του 2020 ως τον Φεβρουάριο 2021.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη απευθύνεται σε επαγγελματίες που
εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πρόληψης σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό
επίπεδο, επαγγελματίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στην περιοχή τους/σε
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και χαράσσοντες πολιτική.
Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτονται θέματα όπως:

  • βασικές αρχές καθολικής, επικεντρωμένης, ενδεδειγμένης και περιβαλλοντικής πρόληψης,
    -επισκόπηση νεότερων δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων
    παρεμβάσεων πρόληψης στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα,
    -η σημασία της συνηγορίας για επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόληψη,
    -η σημασία της αξιολόγησης κ.ά.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη βασίζεται στην έκδοση του
EMCDDΑ, Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για την Πρόληψη (European Prevention Curriculum,
διαθέσιμο εδώ https://www.ektepn.gr/publications/2019/emcdda-manuals-prolipsi/european-
prevention-curriculum) και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
“ASAP-Training: Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention
systems analysis and widespread professional training (πρόγραμμα ASAP)” στο οποίο
συμμετέχει το ΕΠΙΨΥ / ΕΚΤΕΠΝ ως εταίρος.
Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε κάθε χώρα, ο σχεδιασμός
προέβλεπε την αξιοποίηση τριών συνεργατών/εκπαιδευτών από το χώρο της πρόληψης μαζί
με την Υπεύθυνη του Τομέα Μείωσης της Ζήτησης από το ΕΠΙΨΥ/ΕΚΤΕΠΝ κα Ιουλία Μπάφη.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν επιπλέον, η κα Ε. Γεωργουλοπούλου, Προϊσταμένη
Τμήματος Πρόληψης – εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ, και δύο επαγγελματίες από τα Κέντρα
Πρόληψης, η κα Σ. Μακαρώνη, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης ΠΡΟΝΟΗ
Δήμου Κηφισιάς και κα Μ. Κυριακίδου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης
ΠΥΞΙΔΑ Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Θεσσαλονίκης-εκπρόσωπος του Δικτύου Κέντρων Πρόληψης
Μακεδονίας και Θράκης. Οι συνεργάτες αυτοί, σε πρώτη φάση εκπαιδεύτηκαν στην
Πορτογαλία τον Σεπτέμβριο του 2019 μαζί με μια ομάδα επαγγελματιών πρόληψης από
διάφορες χώρες της Ευρώπης, και ακολούθως μέσω ενός e-learning προγράμματος διάρκειας
5 μηνών, προκειμένου σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ / ΕΚΤΕΠΝ να συμβάλουν στη διάχυση του
εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ελλάδα με την υλοποίηση αντίστοιχων σεμιναρίων και
την υποστήριξη επαγγελματιών πρόληψης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα:
Για το πρόγραμμα ASAP https://www.ektepn.gr/ASAPtrainingUMHRI
Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα https://www.ektepn.gr/activities/EkpaideutikoProgrammaASAP-EUPC
‘Η επικοινωνήστε μαζί μας ή στο info@pronoi.org.gr