ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σήμερα, όλοι βιώνουμε πρωτόγνωρες αλλαγές σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό όσο και
επαγγελματικό επίπεδο λόγω των συνεπειών του covid-19. Το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
έχει ενταχθεί σε κατάσταση «Safe Mode», ή για να είμαστε ακριβείς σε κατάσταση «Emergency Mode»
χωρίς δυνατότητα «επαναφοράς / recovery» σε προβλέψιμο χρονικό ορίζοντα (Αναστασιάδης, 2020).
Κάποιες όμως επαγγελματικές κατηγορίες, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δύσκολα θέματα, που αφορούν την ανταπόκριση στο νέο ρόλο τους. Στον
οποίον, σύμφωνα με τους Camacho et al. (2020) ο εκπαιδευτικός οφείλει να κάνει όλες τις απαραίτητες
αλλαγές, προσαρμογές σε μέσα, τεχνικές και μεθόδους με όρους ευελιξίας και προσβασιμότητας,
προκειμένου στο πλαίσιο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ), οι μαθητές να αποκομίσουν θετικές
εμπειρίες μάθησης. Γι αυτό το λόγο, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται χρόνο, μέσα, επιμόρφωση και
υλικοτεχνική υποστήριξη προκειμένου να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους στις ανάγκες της ΕξΑΕ (Zhao
et al., 2020).
Επιπλέον, καλούνται να προετοιμάσουν τους μαθητές για τις πολλαπλές μεταβάσεις από την εξ
αποστάσεως στη δια ζώσης εκπαίδευση και το αντίστροφο, σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή
μετάβαση των εφήβων.
Το τελευταίο διάστημα, παρατηρούμε πληθώρα φορέων να επιμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς στις
τεχνολογικές υποδομές, προκειμένου να μπορούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της πανδημίας στη
σχολική κοινότητα (Αναστασιάδης, 2020). Αναμφισβήτητα, όμως χρειάζεται και η υποστήριξη των
εκπαιδευτικών στην ενδυνάμωση του ρόλου τους, προκειμένου και ο ίδιος να ενισχυθεί.
Τα Κέντρα Πρόληψης, όπως και το δικό μας, έχουμε στις αρμοδιότητες μας, την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών, εκτός από την επιμόρφωσή τους για την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στους
μαθητές.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω δράσεων, το Κέντρο μας, το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς- ΟΚΑΝΑ ¨Προνόη¨, πρόκειται να υλοποιήσει το
εξ αποστάσεως εργαστήριο για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ενδυνάμωση
των εκπαιδευτικών.
Για την υλοποίηση του εργαστηρίου, αξιοποιείται το εργαλείο του Κέντρου Πρόληψης «Αθηνά
Υγεία»[1] με τίτλο: Πρόληψη κατ` οίκον: Από το Α έως το Ω». Η ιδιαιτερότητα αυτού του εργαλείου
εδράζεται στο ότι μπορεί να εφαρμοστεί ολόκληρου εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας την τεχνολογία με
σύγχρονες, αλλά και ασύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (email, googlegroups, πλατφόρμες
τηλεδιάσκεψης, όπως το zoom κ.ά.). Πρόκειται για ένα αλφαβητάρι προσωπικής και επαγγελματικής

ανάπτυξης και ενδυνάμωσης, μέσω της ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών σε συνθήκες αβεβαιότητας, με έμφαση στις βασικές αρχές της Θετικής ψυχολογίας.
Η Θετική Ψυχολογία ασχολείται με τη μελέτη των θετικών συναισθημάτων και των θετικών
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου, καθώς επίσης και με τον τρόπο που μπορεί κάποιος
να ενισχύσει και να αυξήσει αυτά τα χαρακτηριστικά ώστε να ενδυναμώσει την προσωπικότητα του, αλλά
και να προλάβει ή να αντιμετωπίσει κάποια ψυχική ασθένεια. Επιπρόσθετα, μέσα από τις ερευνητικές
πρωτοβουλίες που έχουν παραχθεί, έχει δημιουργηθεί μια πληθώρα ευρημάτων που υποστηρίζουν την
αξία και τη συμμετοχή των θετικών στοιχείων στη βελτίωση, την ανάπτυξη και την πρόοδο σκέψεων,
συμπεριφορών, μηχανισμών και διαδικασιών, που συνδέονται με την ψυχική ευημερία και την προστασία
του οργανισμού (Κατσαντώνη, 2020).
Εξ άλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από τον βιολογικό εμβολιασμό, θα πρέπει να μεριμνήσουμε και
για τον ψυχικό μας ¨εμβολιασμό¨ και οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ την έμπρακτη
υποστήριξη όλων μας, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα. Και πάνω από όλα
απαιτείται η αναγνώριση των προσπαθειών τους, με τρόπο σαφή και γενναιόδωρο (Αναστασιάδης, 2020).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και στα μέλη του
ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των σχολικών μονάδων ευθύνης των
Διευθύνσεων Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, με προτεραιότητα των σχολείων δευτεροβάθμιας του Δήμου Κηφισιάς και
θα διεξαχθεί διαδικτυακά σε έξι (6) συναντήσεις ως εξής :
► Ημερομηνίες και ώρα υλοποίησης του εργαστηρίου:
4/2/2021, ώρα 17.30-19.30μμ
18/2/2021, ώρα 17.30-19.30μμ
4/3/2021, ώρα 17.30-19.30μμ
18/3/2021, ώρα 17.30-19.30μμ
1/4/2021, ώρα 17.30-19.30μμ
15/4/2021, ώρα 17.30-19.30μμ

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων δεν θα ξεπερνάει τα 16 άτομα για λόγους διασφάλισης της ποιότητας
του εργαστηρίου.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης με το πέρας της συμμετοχής του στο
εργαστήριο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο εργαστήριο είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν τον
απαραίτητο εξοπλισμό, πχ υπολογιστή με μικρόφωνο, κάμερα και ηχείο, tablet, lap top ή μια έξυπνη
συσκευή τηλεφώνου, προκειμένου να συνδεθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση της αίτησης, στο σημείο : ¨δηλώσεις συμμετοχής¨, στην ιστοσελίδα του
Κ.Π ¨Προνόη¨, www.pronoi.org.gr
Η ομάδα θα πραγματοποιείται διαδικτυακά κάθε δεύτερη Πέμπτη και ώρες 17.30- 19.30μμ, θα
ξεκινήσει στις 4/2/2022 και θα ολοκληρωθεί σε 6 συναντήσεις. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις
31/01/2021.
Συντονίστρια της ομάδας, είναι η κ.Βασιλική Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός – Ψυχοθεραπεύτρια
Οικογένειας και Ζεύγους- μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2108082673 και στο e-mail:info@pronoi.org.gr

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναστασιάδης, Π. (2020). Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού COVID-19: το
παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο «Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της
Συνεργατικής Δημιουργικότητας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης».Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(2), 20-48.
doi:https://doi.org/10.12681/jode.25506
Camacho, A. C. L. F., Joaquim, F. L., de Menezes, H. F., & Sant’Anna, R. M. (2020). Tutoring in distance education
in times of COVID-19: relevant guidelines. Research, Society and Development, 9(5), 1-12.
Zhao, Nan & Zhou, Xinyi & Liu, Bo & Liu, Wei. (2020). Guiding Teaching Strategies with the Education Platform
during the COVID-19 Epidemic: Taking Guiyang No. 1 Middle School Teaching Practice as an Example. Science
Insights Education Frontiers, 5(2), 531-539.
Κατσαντώνη, Β.(2020). Γονεϊκή Αποδοχή/Απόρριψη, Θετική Ψυχολογία και Καταθλιπτικά Συμπτώματα. Έρευνα σε
Εργαζόμενους και Ανέργους. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προσχολική Εκπαίδευση» Κατεύθυνση:
Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

[1] Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» του Δήμου Αθηναίων σε
συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ: 1η δημοτική κοινότητα | «Παλλάς Αθηνά» 2η δημοτική κοινότητα | «Αθηνά Πρόμαχος» 3η δημοτική
κοινότητα | «Αθηνά Προναία» 4η δημοτική κοινότητα | «Αθηνά Αφαία» 5η δημοτική κοινότητα | «Αθηνά Πολιάς» 6η δημοτική
κοινότητα | «Αθηνά Εργάνη» 7η δημοτική κοινότητα | «Αθηνά Πολύβουλος» Για τον σχεδιασμό, την συγγραφή και την επιμέλεια
του υλικού «Πρόληψη κατ΄ οίκον: από το Α έως το Ω» συνεργάστηκαν οι: Αύρα Βαζαίου, Δωροθέα Λοΐζου, Ισιδώρα Μπέκα &
Ναταλία Τζοβάρα – Ψυχολόγοι.