ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – PIERCE College

Στις 17 Μαρτίου 2021 έγινε η διαδικτυακή συνάντηση του ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ με την Ομάδα
Ψυχολογίας του PIERCE College. Η τιμητική αυτή πρόσκληση έγινε από την υπεύθυνη
της Ομάδας και Σχολική Ψυχολόγο του PIERCE Δρα Νεκταρία Γληνού με σκοπό, να
ενημερωθούν οι μαθητές της Ομάδας τόσο για το σημαντικό έργο της ΠΡΟΝΟΗ όσο και
για την δράση της Εθελοντικής Ομάδας της.
Την ΠΡΟΝΟΗ εκπροσώπησαν, η κα. Αρχοντούλα Αλεξάκη – Αναστασοπούλου
Επιστημονικό Στέλεχος της ΠΡΟΝΟΗ, που με άριστη γνώση και ικανότητα, παρουσίασε
τα ποικίλα προγράμματα της ΠΡΟΝΟΗ, καθώς και η κ. Αικατερίνη (Τιτίκα) Βελέντζα,
που με θέρμη και ενθουσιασμό, μετέφερε την εμπειρία της ως Εθελόντρια στην Ομάδα
Εθελοντών της ΠΡΟΝΟΗ που λειτουργεί αδιάλειπτα 14 χρόνια τώρα!
Αναφέρθηκαν τα καινοτόμα προγράμματα και οι παρεμβάσεις της ΠΡΟΝΟΗ τόσο στο
σχολικό περιβάλλον όσο και στην ευρύτερη κοινότητα, τα 19 αυτά χρόνια της
λειτουργίας της, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην δραστήρια Εθελοντική της Ομάδα
που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής του έργου της.
Ο αρμονικός συντονισμός της συζήτησης από την εξαίρετη Δρα Γληνού, το ζωηρό
ενδιαφέρον των παιδιών με τις ερωτήσεις τους σχετικά με την πρόληψη των
εξαρτήσεων, αλλά και το πώς μπορούν να γίνουν μέλη της Εθελοντικής Ομάδας της
ΠΡΟΝΟΗ, έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, αυτή την τόσο επιτυχημένη για όλους μας,
συνάντηση!