“ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ”

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας «Προνόη» του Δήμου Κηφισιάς – ΟΚΑΝΑ, υλοποίησε την εβδομάδα που
προηγήθηκε παρέμβαση στο 4 ο ΓΕΛ Αμαρουσίου, με θέμα την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών σε τεχνικές που διευκολύνουν τη συμμετοχή των μαθητών στην
τάξη.
Αναλυτικότερα, οι θεματικές που συζητήθηκαν αφορούσαν τις διεθνείς και
ευρωπαϊκές τάσεις των τεχνικών που εφαρμόζονται στους μαθητές σήμερα.
Ενδεικτικά αναφέρθηκαν: η ανεστραμμένη αίθουσα διδασκαλίας, η εξατομικευμένη
μάθηση, η εμπειρία πεδίου, η μέθοδος project, κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα
παιδιά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο δημοτικό, θα χρειαστεί να αλλάξουν
τουλάχιστον 6 διαφορετικές επαγγελματικές σταδιοδρομίες, ως συνέπεια των
τεχνολογικών εξελίξεων, που σε αρκετές εργασίες θα αντικαταστήσουν τον
άνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτείται η συνεχόμενη επανεκπαίδευση σε νέες
δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις για να μπορεί ο άνθρωπος να ακολουθεί το
ρυθμό και να ενισχύει τα εργασιακά του πλεονεκτήματα.
Επιπλέον, αναλύθηκαν οι βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές, όπως η
εμπλουτισμένη εισήγηση, οι εργασίες σε ομάδες, η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, η
αξιοποίηση της αισθητικής αγωγής, κ.ά., οι οποίες έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη
των ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) στους μαθητές. Σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία, οι ήπιες δεξιότητες (κριτική σκέψη, επίλυση προβλήματος, λήψη
απόφασης, επικοινωνιακές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες κλπ) είναι δυνατό να
αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας και μάλιστα, σε συνδυασμό με τη
διδασκαλία των γνωστικών δεξιοτήτων (hard skills), να αναβαθμίσουν την
ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία του ατόμου αλλά και να φανούν χρήσιμες
γενικότερα για τη ζωή του.

Θεωρούμε σημαντικό να επισημάνουμε, ότι ο εκπαιδευτικός σήμερα, προκειμένου
να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της εκπαίδευσης και των προγραμμάτων
Αγωγής Υγείας, χρειάζεται και ο ίδιος να εκπαιδεύεται. Οι εκπαιδευτικοί πλέον,
υιοθετούν το ρόλο των διαμεσολαβητών / διευκολυντών στη διαδικασία μάθησης,
γεγονός που συνεπάγεται ότι και ο ίδιος εκτός από τη γνώση και διαχείριση
ψηφιακών δεξιοτήτων, θα πρέπει να γνωρίζει και να αξιοποιεί και τεχνικές που
διευκολύνουν τη συμμετοχή των μαθητών. Δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να
συντονίζει την τεραστία ροη δεδομένων που έχει να διαχειριστεί, αλλά και
παράλληλη κι από την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Συντονίστρια της επιμορφωτικής παρέμβασης ήταν η κα Βασιλική Αλεξάκη,
Κοινωνική Λειτουργός MEd-Ψυχοθεραπεύτρια από το Κ.Π «Προνόη».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις του Κέντρου
Πρόληψης «Προνόη», μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα
www.pronoi.org.gr