ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΗ 2023 ΣΕ ΑΝΑΞΟΡΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Τον φετινό Ιανουάριο έως και το Μάρτιο, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των
ολιστικών παρεμβάσεων στο Αναξαγόρειο Λύκειο Νέας Ερυθραίας από το ΚΠ
¨Προνόη¨.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης ενδοσχολική επιμόρφωση στον
Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, με θέμα: Διαχείριση επιθετικών
συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου¨, με συντονίστρια την κ. Βασιλική
Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργό MEd-Ψυχοθεραπεύτρια.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης ομιλία στους γονείς του σχολείου με
θέμα:¨Πρόληψη και Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού¨, με συντονίστρια την
κ.Διονυσία Γιαννοπούλου, Κοινωνική Λειτουργό – Ψυχοθεραπεύτρια, Αν.
Επιστημονικά Υπεύθυνη.
     Τέλος, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε όλους τους μαθητές των τεσσάρων
τμημάτων της Β΄ τάξης με θέμα: «Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Διαχείρισης
Επιθετικών Συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου», με συντονίστριες τις κ.κ.
Αρχοντούλα Αλεξάκη Κοινωνική Λειτουργό MSc-Ψυχοθεραπεύτρια και Βασιλική
Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργό MEd-Ψυχοθεραπεύτρια.
Από τα αιτήματα που έρχονται στο Κ.Π τον τελευταίο χρόνο, παρατηρούμε
αυξημένη την ανάγκη της σχολικής κοινότητας για παρεμβάσεις εστιασμένες στην
πρόληψη και αντιμετώπιση επιθετικών συμπεριφορών. Το ΚΠ ¨Προνόη¨,
προσπαθεί να ανταποκρίνεται με ολιστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να αυξήσει
τις γνώσεις και τη συνειδητοποίηση του προβλήματος, την ενθάρρυνση για την
αξιοποίηση κανόνων, που θα έχουν προκύψει μέσα από διαπραγμάτευση από
όλους του εμπλεκομένους.
Η φιλοσοφία της Πρόληψης έχει τις βάσεις της σε μια οικοσυστημική αρχή, που
προϋποθέτει την ταυτοποίηση των παραγόντων κινδύνου και την ενίσχυση των
προστατευτικών παραγόντων της οικογένειας, των εκπαιδευτικών και των
μαθητών.
Η ολιστική παρέμβαση στο Αναξαγόρειο Λύκειο Νέας Ερυθραίας, ήταν μια
σύγχρονη και συντονισμένη προσπάθεια που διασύνδεσε όλους τους

εμπλεκόμενους και έδωσε την ευκαιρία για το πέρασμα στην πρόληψη και την
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων συμπεριφορών.