ΚΑΠΝΙΣΜΑ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το εκπαιδευτικό υλικό “Κάπνισμα; Όχι εμείς!” είναι ένα αξιολογημένο, για την αποτελεσματικότητα του, ολιστικό προγράμματος πρόληψης, καθώς σχεδιάστηκε να παρεμβαίνει:

  • στους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού (Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄)  
  • στη Διεύθυνση του σχολείου και στο  Σύλλογο των εκπαιδευτικών με την υιοθέτηση μιας πολιτικής για ένα «σχολείο χωρίς καπνό» και 
  • στους γονείς, τους οποίους προσπαθεί να εμπλέξει στο πρόγραμμα με την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων (ανάλογες με αυτές που δουλεύουν τα παιδιά) που οι γονείς καλούνται να κάνουν στο σπίτι.

Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι η πρόληψη του καπνίσματος σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου.  Οι επιμέρους στόχοι αφορούν στη(ν) : 

  • παροχή έγκυρης και αξιόπιστης γνώσης σε σχέση με τις συνέπειες του καπνίσματος κυρίως τις βραχυπρόθεσμες που μπορούν να γίνουν αντιληπτές και κατανοητές από τα παιδιά,
  • αναγνώριση των αρνητικών προτύπων (οικογένεια, ΜΜΕ, παρέα) που επηρεάζουν τη στάση και τις αντιλήψεις μας για το κάπνισμα,
  • ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων έκφρασης της προσωπικής γνώμης και τρόπων να λέμε όχι σε ότι δε συμφωνούμε χωρίς να βλάπτουμε τους υπόλοιπους,
  • καλλιέργεια μιας στάσης φροντίδας του εαυτού και αυτοεκτίμησης,
  • συνειδητοποίηση  από την πλευρά των ενηλίκων, για την επιρροή που ασκούν ως μοντέλα στην ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών από μέρους των παιδιών. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  13 δίωρες συναντήσεις για μαθητές, 2 ενημερωτικές συναντήσεις για γονείς και 6 δραστηριότητες που οι γονείς παίρνουν στο σπίτι και καλούνται να τις συμπληρώσουν.

Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Ν. Θεσσαλονίκης (ΕΛΠΙΔΑ, Δίκτυο ΑΛΦΑ, ΠΥΞΙΔΑ και ΣΕΙΡΙΟΣ), Ν. Ροδόπης (Ορφέας) και Ξάνθης (Έκφραση), τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΠΙΨΥ-ΕΚΤΕΠΝ), την 4η Υγειονομική Περιφέρεια και το ΑΝΘ “Θεαγένειο”

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το επιμορφωτικό σεμινάριο  «ΚΑΠΝΙΖΟΥΜΕ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ»  υλοποιείται  σε 2 ημέρες:  Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 16 ωρών, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάζεται στους εκπαιδευτικούς με βιωματικό τρόπο το εγχειρίδιο, μέσω της επεξεργασίας θεματικών ενοτήτων.

Σκοπός της επιμόρφωσης : Ο γενικός στόχος της παρέμβασης στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευσή τους σε ένα στοχευμένο πρόγραμμα πρόληψης του καπνίσματος και η υποστήριξή τους στην εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στο χώρο του σχολείου.

Οι ειδικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι:

-Η κατανόηση της σημασίας της πρόληψης για την αποφυγή ή την καθυστέρηση έναρξης καπνίσματος.

-Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα νέα δεδομένα αναφορικά με τις εξαρτήσεις και η ανάδειξη του ρόλου τους στην πρόληψη των μαθητών.

– Η επιμόρφωση και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο υλικό πρόληψης του καπνίσματος.

-Η παροχή γνώσεων και μεθοδολογίας αλλά και η πρακτική εξάσκηση στην υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων πρόληψης στους μαθητές σχετικά με το κάπνισμα.

-Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και η διαμόρφωση μιας πολιτικής σχετικά με θέματα πρόληψης του καπνίσματος στο χώρο του σχολείου.