ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν  τις συμπεριφορές των παιδιών  καθώς και τις αιτίες για  τις  αντιδράσεις των παιδιών που δυσκολεύουν τους γονείς.

Συχνά  πίσω από τις αντιδράσεις θυμού των παιδιών κρύβονται ακάλυπτες ανάγκες και πληγωμένα συναισθήματα.

Τα θέματα του σεμιναρίου είναι  :

  • Η υπερπροστασία
  • Η ώθηση προς την αυτονομία
  • Ο φόβος της εγκατάλειψης
  • Η αναζήτηση του εαυτού μας στους άλλους
  • Η καταπάτηση του προσωπικού χώρου
  • Η μη παραδοχή των εσωτερικών συγκρούσεων
  • Οι πρόωροι αποχωρισμοί

Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε 8 δίωρες συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.