ΓΕΛΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗΡΟΥΛΑ, ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΙΑ

«O Γελαστός και η Ζωηρούλα ,Μια ιστορία αληθινής φιλίας»

Το πρόγραμμα βραχείας παρέμβασηςαπευθύνεται σε μαθητές Α΄και Β’  Δημοτικού , υλοποιείται σε 2  διδακτικές ώρες και είτε οι μαθητές προσέρχονται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης , είτε το πρόγραμμα γίνεται στην αίθουσα του σχολείου όπου κάνουν μάθημα τα παιδιά. Αποτελεί μια βραχεία παρέμβαση που έχει στόχο την ευαισθητοποίηση  στον τρόπο διαχείρισης της φιλίας, των συγκρούσεων (διαπροσωπικών και εσωτερικών) και στην ενημέρωση των παιδιών με μέσα και τρόπους που γίνονται κατανοητά σε αυτές τις ηλικίες. Επιπλέον, βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν οικειότητα μεταξύ τους, να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το σώμα τους και προωθεί μέσω του παραμυθιού ένα στοιχειώδες θεμέλιο ώστε να μάθουν να επεξεργάζονται κριτικά τις πληροφορίες που δέχονται από το εξωτερικό περιβάλλον τους και να επιλέγουν θετικά πρότυπα.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

-Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της φιλίας και το σεβασμό στο διαφορετικό.

-Να κατανοήσουν τη διαφορά της αληθινής φιλίας και της ψεύτικης.

-Να μάθουν να υπερασπίζονται τη γνώμη τους και να πιστεύουν σε αυτή.

-Να κατανοήσουν πόσο άσχημο είναι να λέμε ψέματα σε κάποιον.

-Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι πρέπει να βοηθάνε ο ένας τον άλλο και να νοιάζονται

-Να γνωρίσουν καλύτερα τα προτερήματα των συμμαθητών τους.

-Να βρουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης μια παρεξήγησης όπως να ζητούν συγνώμη και να μη λένε ψέματα.

-Να γνωρίσουν οι μαθητές το χώρο του Κέντρου Πρόληψης «Πρόνοη» για καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία στο μέλλον.

-Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί την «Προνόη» και το αντικείμενό της, με την προοπτική μιας μελλοντικής συνεργασίας.

Το Πρόγραμμα «ΑΚΟΥΩ – ΒΛΕΠΩ – ΜΙΛΑΩ» αξιολογήθηκε ως επιτυχές από το Γραφείο Αγωγής Υγείας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  με αποτέλεσμα να συνεχίζεται  η  έγκρισή  του  κάθε σχολικό έτος,  στο πλαίσιο των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων .

 Κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται 12 με 15 συναντήσεις  συνολικής διάρκειας  2 ωρών  η καθεμία.  Σε κάθε συνάντηση παραβρίσκεται μία σχολική τάξη  ( 20-25  μαθητές)..

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε  e-mail στο:  info@pronoi.org.gr  ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 2108082673