ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η ομάδα γονέων με τίτλο : ¨ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΤΑΛΕΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ¨: στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των γονέων και στην εκπαίδευση σε τεχνικές πρόληψης κακοποιητικών συμπεριφορών, όπως είναι η λεκτική βία, η σωματική βία, κ.α. Το σεμινάριο  ολοκληρώνεται  μέσα  σε 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις  και δίνεται  η δυνατότητα μέσα σε αυτές να καλλιεργηθούν και να ενισχυθούν η  προσωπική  αυτοεκτίμηση των  γονέων και στη συνέχεια να κτιστεί  κι  αυτή των παιδιών τους.

Οι θεματικές του σεμιναρίου είναι:

  • Θέτοντας κανόνες με αγάπη και όρια
  • Δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας
  • Στρατηγικές αντιμετώπισης κακοποιητικών συμπεριφορών
  • Η σημαντικότητα της αυτοεκτίμησης
  • Η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και η πρόληψη των εξαρτήσεων
  • Η σημαντικότητα της σχέσης με τους άλλους- αδελφική αντιζηλία
  • Η ενδυνάμωση των γονεϊκών αποθεμάτων

Οι συμμετέχοντες  έχουν την  δυνατότητα να ενημερωθούν με επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις,  αποσαφηνίζοντας  μύθους και  επιβεβαιώνοντας τις αλήθειες  για τις  θεματικές του σεμιναρίου.

H συμμετοχή στην ομάδα είναι δωρεάν.

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην ομάδα δηλώστε  το ενδιαφέρον σας, αποστέλλοντας  email στο:  info@pronoi.org.gr  ή καλώντας στο τηλέφωνο 2108082673.