ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να βελτιώσει την επικοινωνία στην οικογένεια και να υποστηρίξει τους γονείς σ’ αυτόν το δύσκολο  αλλά πολύ σημαντικό ρόλο τους .

Γι’ αυτό το σκοπό οι γονείς μαθαίνουν :

 1. Να εκφράζουν τους κοινούς φόβους , τις αγωνίες και τις ενοχές σχετικά με την επικοινωνία τους με τα παιδιά .
 2. Να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν  τις ανάγκες τους και να διαχειρίζονται  τις ανάγκες των παιδιών τους .
 3. Να διδάξουν στα παιδιά τους να είναι αυτόνομα ξεκινώντας από την ενίσχυση της δικής τους αυτοεκτίμησης .
 4. Να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα  συναισθήματα μέσα στην οικογένεια .
 5. Να μάθουν να θέτουν όρια και να επιλύουν τις συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια.
 6. Να ευαισθητοποιηθούν για μύθους και αλήθειες  που αφορούν τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών ,  τα αίτια της εξάρτησης και για  εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης της .
 7. Να εκπαιδευτούν σε τεχνικές ουσιαστικής επικοινωνίας ώστε να αποτελεί  η οικογένεια πηγή ασφάλειας , αποδοχής , υποστήριξης και αγάπης για τα μέλη της.

Θέματα σεμιναρίου :

 1. Προσδοκίες , φόβοι , ανάγκες των γονιών
 2. Ανάγκες των παιδιών
 3. Ενεργητική ακρόαση
 4. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 5. Έκφραση συναισθημάτων
 6. Μαθητική – επιθετική – ενεργητική στάση γονέων
 7. Συγκρούσεις
 8. Εξαρτήσεις και κοινωνία των υποκατάστατων

 Το σεμινάριο υλοποιείται σε 12 δίωρες συναντήσεις σε πρωινή ή απογευματινή ομάδα. Η συμμετοχή στην ομάδα είναι δωρεάν.