ΟΜΙΛΙΕΣ

To  ΚΠ «Προνόη» συμμετέxει  είτε ως οργανωτής είτε ως προσκεκλημένος σε πληθώρα ομιλιών στην  τοπική κοινότητα με  βασική περιοχή ευθύνης τον Δήμο Κηφισιάς.

Οι ομιλίες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, φορείς, συλλόγους και στο ευρύ κοινό, για θέματα που αφορούν: την εξάρτηση από το διαδίκτυο, το ρόλο του γονιού στην πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών, τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών, την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού κ.α.

 Η « Προνόη» αξιοποιεί σταθερά την εμπειρία του παρελθόντος και επενδύει στην ανάγκη της κοινότητας για σταθερή και υπεύθυνη ενημέρωση.