ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Στο πλαίσιο  της υλοποίησης καλών πρακτικών στο χώρο της πρόληψης και ειδικά στον τομέα της καθολικής πρόληψης στην κοινότητα έχει πραγματοποιηθεί το «Εφηβικό Φεστιβάλ Διαφημίσεων για την Πρόληψη των Εξαρτήσεων».  Σε αυτό συμμετέχουν πρωτίστως μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από σχολεία της Κηφισιάς, αλλά και από σχολεία άλλων περιοχών. Το κριτήριο με το οποίο εντάσσονται  στην δράση αυτή και άλλα σχολεία είναι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ». Επιπλέον, πρόκειται για μια δράση στην οποία εμπλέκονται κι άλλες ομάδες όπως είναι οι γονείς, εκπαιδευτικοί, εθελοντές και η  ευρεία κοινότητα.

Οι στόχοι της καινοτόμου δράσης «Εφηβικό Φεστιβάλ Διαφημίσεων για την Πρόληψη της  Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών» είναι  αφενός, να προσφέρει στους εφήβους της τοπικής σχολικής  κοινότητας ένα πεδίο δημιουργικής έκφρασης και προβληματισμού σχετικά με την πρόληψη  και αφετέρου να λειτουργήσεi ως ένα βήμα για την  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  όλης της τοπικής κοινότητας με ιδιαίτερη έμφαση στη ομάδα των εφήβων.

  Το Κέντρο Πρόληψης « Προνόη»  έχει πραγματοποιήσει το 1ο & 2ο & 30    «Εφηβικό Φεστιβάλ Διαφημίσεων για την Πρόληψη της  Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών», τα οποία στέφθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η θετική αξιολόγηση της δράσης από την επιστημονική ομάδα, αλλά  και  τα αιτήματα της τοπικής κοινότητας  για την επανάληψη του  Φεστιβάλ , βοήθησαν  να αποφασιστεί η ένταξή  του στις σταθερές δράσεις του Κέντρου , οργανώνοντας  ένα φεστιβάλ κάθε τριετία. Η δράση αυτή έχει παρουσιαστεί ως καινοτόμος δράση στην Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης, το 2007 στην Λάρνακα της Κύπρου και στις συναντήσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών που διοργάνωσε το Δίκτυο του Διαύλου, τη χρονιά 2010- 2011.

   Το Φεστιβάλ Εφηβικών Διαφημίσεων πρόεκυψε ως μια συνέχεια και ολοκλήρωση μιας  προσέγγισης που θα έβαζε άμεσα τους εφήβους να σκεφτούν με ποιο τρόπο εκείνοι θα μπορούσαν να περάσουν κάποια μηνύματα αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα πρωτοβουλία για δράση.

Σημαντικοί αρωγοί και πολύτιμοι συνεργάτες στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης είναι το Γραφείο Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετέχουν.