ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

Το πρόγραμμα  βραχειών παρεμβάσεων με τίτλο «ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ» απευθύνεται  σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .Σκοπός του είναι η ευαισθητοποίηση – ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με το αντικείμενο της  Πρόληψης των Εξαρτήσεων  σε συνάρτηση με την ενημέρωσή τους για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και συμπεριφορές, καθώς και για τον τρόπο προβολής τους από τα ΜΜΕ , τα κοινωνικά στερεότυπα, την καλλιτεχνική βιομηχανία κλπ.

Το πρόγραμμα  βραχειών παρεμβάσεων με τίτλο «ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ» απευθύνεται  σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .Σκοπός του είναι η ευαισθητοποίηση – ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με το αντικείμενο της  Πρόληψης των Εξαρτήσεων  σε συνάρτηση με την ενημέρωσή τους για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και συμπεριφορές, καθώς και για τον τρόπο προβολής τους από τα ΜΜΕ , τα κοινωνικά στερεότυπα, την καλλιτεχνική βιομηχανία κλπ.

Ειδικοί Στόχοι του προγράμματος είναι :

 • Να κατανοήσουν οι μαθητές τα αίτια εξάρτησης καθώς και τις συνέπειες της χρήσης τσιγάρου- αλκοόλ- ναρκωτικών-διαδικτύου.
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάποιος προβαίνει στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή σε εξαρτητικές συμπεριφορές.
 • Να κατανοήσουν την έννοια της  πρόληψης των εξαρτήσεων.
 • Να ευαισθητοποιηθούν στην ανακάλυψη υγιών τρόπων και στάσεων συμπεριφοράς στην καθημερινότητά τους.
 • Να αποφορτιστούν από εξιδανικευμένους τρόπους επίλυσης προβλημάτων.
 • Να ενημερωθούν έγκυρα και έγκαιρα.
 • Να αναγνωρίσουν την σημασία της συνειδητής τους αυτοδιάθεσης.
 • Να γνωρίσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί το χώρο του Κέντρου Πρόληψης και το αντικείμενο δράσης του με την προοπτική συνεργασίας.
 • Να απομυθοποιήσουν  την παραπληροφόρηση.
 • Να αποσυνδέσουν τη διασκέδαση από την κατάχρηση ή  την εξάρτηση.
 • Να  προβληματιστούν για τον τρόπο προβολής της εξάρτησης «ως μόδας».
 • Να αναλάβουν ατομική και συλλογική ευθύνη μέσα από δημιουργικές δράσεις πρόληψης των εξαρτήσεων.

 Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης ΠΡΟΝΟΗ εφαρμόζεται σταθερά από το 2004 και είναι από τις δράσεις που συγκεντρώνει ετησίως πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων από σχολεία, εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων & κηδεμόνων.

 Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2015 επιλέχτηκε για να συμπεριληφθεί στο  tool Kit καλών πρακτικών του JA RARHA (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm, www.rarha.eu) το οποίο περιλαμβάνει αποτελεσματικές και επιτυχημένες παρεμβάσεις από διάφορες χώρες, σχετικές με το Αλκοόλ. ΤοJA RARHA είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στόχο έχει να συγκεντρώσει και να επικαιροποιήσει τη γνώση και τις καλές πρακτικές που υπάρχουν από εξειδικευμένους φορείς σε 31 ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την  πρόληψη και αντιμετώπιση της κατάχρησης αλκοόλ. 

    Το Πρόγραμμα αξιολογήθηκε ως επιτυχές από το Γραφείο Αγωγής Υγείας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  με αποτέλεσμα να συνεχίζεται  η  έγκρισή  του  κάθε σχολικό έτος,  στο πλαίσιο των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  των σχολικών  εκδρομών, εντός του σχολικού ωραρίου.

  Κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται 12 με 15 συναντήσεις  συνολικής διάρκειας  3 ½  h  η καθεμία  Σε κάθε συνάντηση παραβρίσκεται μία σχολική τάξη (γύρω στους 20-30  μαθητές).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε  e-mail στο:  info@pronoi.org.gr  ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 2108082673.