«ΟΡΙΑ – ΔΥΝΑΜΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που  καλούνται να αντιμετωπίσουν φαινόμενα εκφοβισμού.  Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν   συχνά αισθήματα  ανεπάρκειας  για να διαχειριστούν  αποτελεσματικά αυτά τα περιστατικά και εκφράζουν την ανάγκη για εξειδικευμένη κατάρτιση.   

Η βιωματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα «’Ορια- Δύναμη- Διαχείριση συγκρούσεων» αποτελεί σημαντικό μέσο του Κέντρου μας  για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων, συνυφασμένων με περιστατικά εκφοβισμού, που αφορούν την  αυτοεκτίμηση, την επικοινωνία,  τη χρήση ουσιών και συνολικά την  ψυχική υγεία των μαθητών.

Στόχος του προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και να συμβάλλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπισή  του.

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι είναι:

  • Να κατανοήσουν και να αναλύσουν οι εκπαιδευτικοί την σημασία του όρου «σχολικός εκφοβισμός» καθώς και τους ρόλους «θύτης», «θύμα», «τρομοκράτης», «ανακριτής», «ελεγκτής», «απόμακρος».
  • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ορίων για την ανάκτηση της αυτοεκτίμησης και της προστασίας του εαυτού.
  • Να μάθουν να αναγνωρίζουν τα είδη των παραβιαστικών, καταπιεστικών, κακοποιητικών και  επιθετικών συμπεριφορών.
  • Να εκπαιδευτούν σε νέες πιο αποτελεσματικές στάσεις απέναντι σε κάθε εκφοβιστική συμπεριφορά.
  • Να αναγνωρίσουν νέες τεχνικές αντιμετώπισης και διαχείρισης των συγκρούσεων μέσα στο σχολείο.
  • Να αντικαταστήσουν το ρόλο του «παθητικού» και «επιθετικού» με πιο ενεργητικό ρόλο στην διαχείριση των ομάδων των μαθητών.

Το σεμινάριο υλοποιείται σε 4 δίωρες συναντήσεις και 1 δίωρο συνάντηση ανατροφοδότησης.

Η συμμετοχή στην ομάδα είναι δωρεάν.

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην ομάδα δηλώστε  το ενδιαφέρον σας, αποστέλλοντας  e-mail στο:  info@pronoi.org.gr  ή καλώντας στο τηλέφωνο 2108082673.