ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2002.

Eποπτεύεται επιστημονικά από τον ΟΚΑΝΑ  (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών)

Χρηματοδοτείται κατά βάση,   από τον ΟΚΑΝΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών ενώ οικονομικά συμβάλλουν  η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Κηφισιάς.