ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνεργασία με το αρμόδιο Γραφείο Αγωγής Υγείας υλοποιείται το επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο: «Στηρίζομαι στα Πόδια μου» του ΕΠΙΨΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής – Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών).

Στο Σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν έως 25  εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. H επιμόρφωση είναι βιωματική και δια ζώσης, διαρκεί 20 ώρες και πραγματοποιείται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης «Προνόη».

Η θεματολογία του  βιωματικού σεμιναρίου «Στηρίζομαι στα Πόδια μου», περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω:

  • Τη  σημασία και τη σημαντικότητα του εκπαιδευτικού στην αίθουσα διδασκαλίας.
  • Την  επιμόρφωσή του σε εναλλακτικούς τρόπους μάθησης και διδασκαλίας.
  • Τη  σύνδεση του εκπαιδευτικού του έργου με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και ευρύτερα της ψυχικής υγείας.
  • Την  ανάδειξη της ισότιμης συμβολής καθηγητή-γονέα-μαθητή στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.
  • Τις αναπτυξιακές ανάγκες των εφήβων.

Οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί πιστοποιούνται με βεβαίωση που τους χορηγείται από το Κέντρο Πρόληψης  «Προνόη» και το Υπουργείο Παιδείας και αποκτούν και την άδεια για τη χρήση του εγχειριδίου του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι  εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν προαιρετικά σε ομάδα στήριξης που έχει ως σκοπό την  εξειδικευμένη προετοιμασία τους για την εφαρμογή του προγράμματος  στις ομάδες των μαθητών τους και επιπλέον, την ενδυνάμωσή τους στον επαγγελματικό τους ρόλο. Οι συναντήσεις στηρίξεις πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Η συμμετοχή στην ομάδα είναι δωρεάν.

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην ομάδα δηλώστε  το ενδιαφέρον σας, αποστέλλοντας  e-mail στο:  info@pronoi.org.gr  ή καλώντας στο τηλέφωνο 2108082673.