ΡΟΥΛΗΣ ΚΟΥΒΑΡΟΥΛΗΣ & ΡΟΥΛΑ ΚΟΥΒΑΡΟΥΛΑ

«Ο Ρούλης Κουβαρούλης & Η Ρίτσα Κουβαρίτσα».

  Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που  δημιουργήθηκε  από το Κ.Π. «Όραμα» Ν. Πέλλας  σε συνεργασία με νηπιαγωγούς του Νομού και  εγκεκριμένο από από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας ώστε να  μπορεί να εφαρμοστεί στα νήπια.

     Το πρόγραμμα «Ο Ρούλης Κουβαρούλης & Η Ρίτσα Κουβαρίτσα» έχει στόχο την υγιή ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη των νηπίων.  Τα παιδιά παίρνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις, όπως π.χ. πώς ήρθαν στον κόσμο, μαθαίνουν πώς να σέβονται και να φροντίζουν το σώμα τους και πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους από κινδύνους και ενδεχόμενες συμπεριφορές σεξουαλικής παρενόχλησης.  Εφαρμόστηκε με πολύ καλά αποτελέσματα σε 11 νηπιαγωγεία του νομού Πέλλας και 170 νήπια το σχολικό έτος 2017-2018.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ :«Ο ΡΟΥΛΗΣ ΚΟΥΒΑΡΟΥΛΗΣ & Η ΡΙΤΣΑ ΚΟΥΒΑΡΙΤΣΑ»

Πρόκειται για ένα διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών, κατά την διάρκεια του οποίου παρουσιάζεται στους εκπαιδευτικούς με βιωματικό τρόπο το εγχειρίδιο μέσω της επεξεργασίας θεματικών ενοτήτων.

Γενικότερος σκοπός της παρέμβασης σε εκπαιδευτικούς:

    Ο γενικός στόχος της παρέμβασης στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση τους σε ένα στοχευμένο πρόγραμμα για την υγιή ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη των νηπίων και η υποστήριξη τους στην εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στο χώρο του σχολείου.

Οι ειδικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι:

-Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα επιστημονικά  δεδομένα και τις κατευθυντήριες γραμμές  στον τομέα της ψυχοσεξουαλικής εκπαίδευσης.

-Η κατανόηση της σημασίας  της εκπαίδευσης  των νηπίων σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και συμπεριφοράς.

 -Η ευαισθητοποίηση των νηπιαγωγών αναφορικά με τον ρόλο τους αλλά και τον ρόλο των γονέων στην  διαμόρφωση μιας  κατάλληλης αναπτυξιακά σεξουαλικής συμπεριφοράς.

– Η γνωριμία και η εξοικείωση των νηπιαγωγών  με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να είναι σε θέση να το εφαρμόσουν στα νήπια που φοιτούν στα σχολεία τους.