ΔΙΑΥΛΟΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

«ΔΙΑΥΛΟΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ»

Ο «Δίαυλος», αποτελεί ένα μηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο, τα χαρακτηριστικά του οποίου τον κατατάσσουν πρωτοπόρο και μοναδικό στην Καθολική Πρόληψη στη χώρα μας.

Γενικός στόχος του «Διαύλου» είναι η μηνιαία και σταθερή του παρουσία στην Πρωτογενή Πρόληψη, καθώς και η δυνατότητα να αποτελεί ένα σταθερό μέσο ενημέρωσης, δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας  για όλους όσους  εργάζονται ή ενδιαφέρονται για την πρόληψη ευρύτερα.   

Το Κέντρο μας, αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη της δημιουργίας του «Διαύλου» («Δ») από το 2003.

Ειδικότερα : 

  •  O «Δ» δίνει την ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε όσους αποτελούν εργατικό δυναμικό των Κέντρων Πρόληψης ή συνεργάζονται μαζί τους.
  • Η  σύνταξη του δελτίου του είναι σε σταθερή μηνιαία βάση.
  • Συνολικά συμμετέχουν 33 μέλη από Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  και ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται.
  • Τα τεύχη του «Δ» συντάσσονται από την συντακτική ομάδα του «Δ», την οποία  απαρτίζουν μέλη της επιστημονικής ομάδας των Κέντρων  Πρόληψης, ένα εκ των οποίων σταθερά εκπροσωπείται από το Κέντρο μας.
  • Η συνεργασία των μελών της συντακτικής ομάδας είναι ισότιμη και οριζόντια τοποθετημένη, με δυνατότητες να επιλύονται όλες οι δυσκολίες που στην πορεία μπορεί να εμφανιστούν.
  • Παραλήπτες του «Δ» είναι τα Κέντρα Πρόληψης, Φορείς Πρόληψης και γενικότερα ενδιαφερόμενοι για το έργο των Κέντρων Πρόληψης.

 Η πρόσβασης στον «Δ» είναι εφικτή και μέσω του  blogspot του : diavlosprolipsi.blogspot.com

Η συντακτική ομάδα του «Δ» στηρίζει και προωθεί το επιστημονικό έργο των Κέντρων Πρόληψης μέσα από οργανωμένες δράσεις, δημοσιεύσεις των  καλών πρακτικών τους, καθώς  και μέσα από θεματικά τεύχη με ιδιαίτερα  αφιερώματα όπως  «Εξάρτηση από το Διαδίκτυο»,  «Παραβατικότητα  Ανηλίκων» , «Ευτυχία»  ενδιαφέροντα σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, κ.α .

Τα εύσημα έχουν δοθεί στο «Δ» , από το ΕΚΤΕΠΝ  (Εθνικό  Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά ), από πολλά Κέντρα Πρόληψης που αξιοποιούν το  link  του στις  ιστοσελίδες τους, τους παραλήπτες του και σαφώς το κοινό που τον έχει παρακολουθήσει στα Συνέδρια και στις Διημερίδες που συμμετείχε τα  τελευταία έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή εγγραφή  στο «Δίαυλο» μπορείτε να επικοινωνήστε στο  e-mail: diavlos_prolipsi@yahoo.gr