ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΛΚΟΟΛ- Ο.Π.Α!

Το πρόγραμμα  βραχειών παρεμβάσεων με  τίτλο: «ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΛΚΟΟΛ – Ο.Π.Α!», απευθύνεται  σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και Γ΄ τάξης του Λυκείου. Έχει ως σκοπό την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για την πρόληψη της χρήσης αλκοόλ, καθώς και την καλλιέργεια δεξιοτήτων αντίστασης.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης ΠΡΟΝΟΗ και εφαρμόζεται από το 2016, προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα εστιασμένων επιστημονικά τεκμηριωμένων  παρεμβάσεων για την πρόληψη του αλκοόλ στους μαθητές.

Στόχοι του Προγράμματος είναι :

1.         Να κατανοήσουν οι μαθητές  την έννοια του   χρήσης – κατάχρησης- εξάρτησης από το αλκοόλ  

2.         Να κατανοήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάποιος εθίζεται στο αλκοόλ.

3.         Να ανακαλύψουν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και αντιμετώπισης μιας δυσκολίας (εκτός του εθισμού στο αλκοόλ).

4.         Να μάθουν ότι, μέσω του σωστού προγραμματισμού, των ορίων και γενικότερα ενός υγιούς τρόπου ζωής , θα μπορούν να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν φαινόμενα εθισμού στο αλκοόλ.

5.         Να προβληματιστούν οι μαθητές για στοιχεία που αφορούν το περιβάλλον τους και να ευαισθητοποιηθούν. Πρόκειται για απαρχή της διαδικασίας απόκτησης επίγνωσης για στοιχεία που μπορεί να μην τα συσχέτιζαν με τη χρήση ουσιών.

6.         Να πάρουν το μήνυμα ότι μπορεί να μην υπάρχουν λύσεις ως πανάκεια και μαγικές συνταγές αλλά υπάρχουν τρόποι που αξίζει να διερευνώνται ως μέσα διαχείρισης.

7.         Να ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη  συνεκτίμησης  τόσο γνωστικών  όσο και συναισθηματικών στοιχείων πριν τη λήψη των αποφάσεών τους.

8.         Να γνωρίσουν οι μαθητές το χώρο του Κ.Π. «Προνόη» για καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία.

9.         Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί την «Προνόη» και το αντικείμενο της δράσης της με την  προοπτική συνεργασίας.

Το Πρόγραμμα αξιολογήθηκε ως επιτυχές από το Γραφείο Αγωγής Υγείας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  με αποτέλεσμα να συνεχίζεται  η  έγκρισή  του  κάθε σχολικό έτος,  στο πλαίσιο των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  των σχολικών  εκδρομών, εντός του σχολικού ωραρίου.

 Κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται 12 με 15 συναντήσεις  συνολικής διάρκειας  2 ωρών  η καθεμία  Σε κάθε συνάντηση παραβρίσκεται μία σχολική τάξη (γύρω στους 20-30  μαθητές). Ως ιδανική περίοδος υλοποίησης του προγράμματος κρίνεται το διάστημα πριν από την πραγματοποίηση των πολυήμερων σχολικών  εκδρομών των μαθητών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε  e-mail στο:  info@pronoi.org.gr  ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 2108082673.