ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

 Είναι γεγονός ότι οι εθελοντές είναι μέλη της κοινότητας και αποτελούν ένα σημαντικό σύνδεσμο ανάμεσα στους πολίτες και τους επαγγελματίες σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής φροντίδας. Για αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε ένα  δίκτυο εθελοντών πρωτογενούς πρόληψης στην κοινότητα της Κηφισιάς από το 2007, με σκοπό να πρoαγάγει  τις πρωτοβουλίες της τοπικής κοινότητας και των κατοίκων, τη δημιουργικότητα και την υπευθυνότητα, όπως επίσης και την κοινωνική ολοκλήρωση και συμμετοχή. Οι εθελοντές είναι πολλαπλασιαστές που στηρίζουν την πρόληψη και από μόνο του όλο αυτό το σύστημα έχει προληπτικό αποτέλεσμα.

Για να λειτουργήσει κάποιος ως εθελοντής πρόληψης, θα πρέπει να είναι ενήμερος για τη φιλοσοφία, τις αρχές, τους στόχους και κυρίως το έργο της Πρωτογενούς Πρόληψης και συγκεκριμένα του Κέντρου Πρόληψης Κηφισιάς.  Αυτό πραγματοποιείται με τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, διάρκειας 30 ωρών.

Ο γενικός στόχος του Δικτύου Εθελοντών είναι  να προαγάγει τη φιλοσοφία της Πρωτογενούς Πρόληψης ,τις αρχές και τους σκοπούς της μέσα από ανθρώπους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν ως πολλαπλασιαστές της Πρόληψης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σπίτι, στη γειτονιά, στο σχολείο και στην κοινότητα.  Η εθελοντική αυτή εργασία χρειάζεται να είναι μία δέσμευση η οποία θα εκφράζεται ελεύθερα και χωρίς χρηματική αμοιβή από ανθρώπους οι οποίοι ενεργοποιούνται για άλλους με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την ψυχική ευεξία στην κοινότητα της Κηφισιάς-Νέας Ερυθραίας-Εκάλης.

Οι ειδικοί στόχοι της Εκπαίδευσης είναι:

1)Να γνωρίσουν  οι εθελοντές τις βασικές αρχές, τη φιλοσοφία και τους στόχους της Πρόληψης των εξαρτήσεων. 

2)Να κατανοήσουν οι εθελοντές ότι η εθελοντική εργασία είναι μία δέσμευση, η οποία εκφράζεται ελεύθερα και χωρίς χρηματική αμοιβή από ανθρώπους, οι οποίοι ενεργοποιούνται για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής της κοινωνίας.

3)Να κατανοήσουν οι εθελοντές ότι η εθελοντική εργασία μπορεί να εισαγάγει παρεμβάσεις στην πρόληψη της εξάρτησης χρησιμοποιώντας την επαγγελματική βοήθεια για να τις συμπληρώσει.

4)Να κατανοήσουν οι εθελοντές ότι η εθελοντική εργασία μπορεί να προαγάγει τις πρωτοβουλίες, τη δημιουργικότητα, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, μέσα από υπευθυνότητα με σκοπό την κοινωνική ολοκλήρωση και συμμετοχή.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Η ομάδα στήριξης εθελοντών απευθύνεται σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Δικτύου Εθελοντών διάρκειας 30 ωρών και επιθυμούν να προσφέρουν στο έργο του Κέντρου Πρόληψης, ως  συνεργάτες. Τα άτομα της Ομάδας Στήριξης λειτουργούν ως  πολλαπλασιαστές της  φιλοσοφίας και των  αρχών της πρόληψης.   Είναι κατά κύριο λόγο γονείς, εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ομάδες και σεμινάρια  στην ΠΡΟΝΟΗ, φοιτητές ψυχολογίας , κοινωνιολογίας και κοινωνικής εργασίας καθώς και άνθρωποι από άλλες ειδικότητες και επαγγέλματα,  ηλικίας 18-65 ετών που θέλουν να δράσουν στην Κοινότητα της Κηφισιάς και να προτείνουν ένα άλλο τρόπο ζωής.

Στόχος της ομάδας στήριξης εθελοντών είναι η δημιουργία ενός δικτύου  με κύριο στόχο τη μετάδοση του μηνύματος της Πρωτογενούς Πρόληψης της Εξάρτησης σε όλες τις εκφάνσεις της κοινότητας, στο σπίτι, το σχολείο, τη γειτονιά. Με βάση τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, οι εθελοντές μαθαίνουν να υποστηρίζουν τα ιδανικά του εθελοντισμού και κατανοούν τον τρόπο που μπορεί ένας εθελοντής να γίνει αποδέκτης του μηνύματος της Πρόληψης και  να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά.     

    Είναι γεγονός ότι οι εθελοντές είναι μέλη της κοινότητας και αποτελούν ένα σημαντικό σύνδεσμο ανάμεσα στους πολίτες και τους επαγγελματίες σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής φροντίδας. Για αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε ένα  δίκτυο εθελοντών πρωτογενούς πρόληψης στην κοινότητα της Κηφισιάς από το 2007, με σκοπό να προαγάγει τις πρωτοβουλίες της τοπικής κοινότητας και των κατοίκων, τη δημιουργικότητα και την υπευθυνότητα, όπως επίσης και την κοινωνική ολοκλήρωση και συμμετοχή. Οι εθελοντές είναι πολλαπλασιαστές που στηρίζουν την πρόληψη και από μόνο του όλο αυτό το σύστημα έχει προληπτικό αποτέλεσμα.

  Η ομάδα στήριξης εθελοντών  λειτουργεί σε εβδομαδιαία ή 15 ήμερη βάση  για  τους εθελοντές που ενδιαφέρονται να δεσμευτούν και να υλοποιούν προγράμματα για την Πρόληψη και την προαγωγή  της υγείας σε συνεργασία με τα Στελέχη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ».