ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

H παρούσα  βραχεία παρέμβαση, απευθύνεται στους μαθητές της  Ε΄ & ΣΤ’ τάξης του  Δημοτικού Σχολείου. Στόχοι της προληπτικής παρέμβασης, είναι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση  των μαθητών στη φιλοσοφία της  Πρόληψης και  η επεξεργασία των αιτιολογικών παραγόντων που ωθούν κάποιον στην εξάρτηση, καθώς και των βλαβών που δημιουργούν κυρίως οι νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες όπως το τσιγάρο και το αλκοόλ.

Οι  μαθητές μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους καλούνται:

  • Να κατανοήσουν την έννοια της εξάρτησης καθώς και τις βλάβες που προκαλούν στον οργανισμό το τσιγάρο και το ποτό.
  • Να κατανοήσουν τα αίτια της εξάρτησης και να διαχωρίσουν τις έννοιες χρήση – κατάχρηση – εξάρτηση.
  • Να κατανοήσουν το πόσο επηρεάζει η διαφήμιση και να μάθουν ν’ ανακαλύπτουν τα μηνύματα αυτής.
  • Να βρουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων εκτός της χρήσης τσιγάρου και ποτού.
  • Να μάθουν να αντιστέκονται στην πίεση των συνομηλίκων.
  • Να δουν τη λειτουργία της ομάδας, τους κανόνες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν μέσα σε αυτή.  

Το Πρόγραμμα αξιολογήθηκε ως επιτυχές από το Γραφείο Αγωγής Υγείας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  με αποτέλεσμα να συνεχίζεται  η  έγκρισή  του  κάθε σχολικό έτος,  στο πλαίσιο των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων .

 Κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται 12 με 15 συναντήσεις  συνολικής διάρκειας  2 ωρών   η καθεμία.  Σε κάθε συνάντηση παραβρίσκεται μία σχολική τάξη  ( 20-25  μαθητές)..

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε  e-mail στο:  info@pronoi.org.gr  ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 2108082673