ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 • Με θεραπευτικές–συμβουλευτικές δομές του Ο.ΚΑ.ΝΑ. με σκοπό την παραπομπή περιστατικών από αιτήματα βοηθείας.
 • Με το Τμήμα Εκπαίδευσης & Εποπτείας ΚΕΕ του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
 • Με το ΚΕ.Θ.Ε.Α
 • Με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Ψυχολογίας, και Μεταπτυχιακό Τμήμα Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας, την Ιατρική Σχολή, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Ψυχολογίας
 • Με το Α-ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας Αθηνών και το Α-ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας  Πατρών
 • Συνεργασία με άλλα Κέντρα Πρόληψης της χώρας για  ανταλλαγή εμπειριών, υλικών και την κοινή υλοποίηση δράσεων.
 • Συνεργασία με τον Εθελοντικό Οργανισμό Νομού Αχαΐας,  ΚΙΝΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ.
 • Με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ν.Ηρακλείου
 • Με την Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου  Αθηνών
 •  Με το  Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ΙΙΒΕΑΑ
 • Με το ΕΠΙΨΥ
 • Με το ΕΚΤΕΠΝ