ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Η  Μονάδα Εφηβικής Υγείας ( Μ.Ε.Υ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων « Παν. & Αγλ. Κυριακού» με Διευθύντρια την Καθηγήτρια κ. Μ. Τσολιά και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επικ. Καθηγήτρια κ. Α. Τσίτσικα απένειμε στην ΠΡΟΝΟΗ  Έπαθλο, για το 2017 – 2018,  για τη διοργάνωση και το συντονισμό για την Ακαδημία Γονέων « Από το Α έως το Ω : Μια Ακαδημία για Γονείς»

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Η  Μονάδα Εφηβικής Υγείας ( Μ.Ε.Υ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων « Παν. & Αγλ. Κυριακού» με Διευθύντρια την Καθηγήτρια κ. Μ. Τσολιά και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επικ. Καθηγήτρια κ. Α. Τσίτσικα απένειμε στις κ.  Β. Αλεξάκη, Α. Αλεξάκη – Αναστασοπούλου και Σ. Μακαρώνη Έπαθλο για την « Ενημέρωση για την ορθή χρήση τεχνολογίας στα σχολεία»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Η  Μονάδα Εφηβικής Υγείας ( Μ.Ε.Υ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων « Παν. & Αγλ. Κυριακού» με Διευθύντρια την Καθηγήτρια κ. Μ. Τσολιά και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επικ. Καθηγήτρια κ. Α. Τσίτσικα απένειμε στην κ. Αλεξάκη Βασιλική Έπαθλο Καλύτερης Πρακτικής – Βest Practice  για την εργασία « Συνδέσου με την Πρόληψη» και « Πλοηγήσου με Ασφάλεια» : Καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου σε μαθητές Ε’ – ΣΤ ‘ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου»

Η  Μονάδα Εφηβικής Υγείας ( Μ.Ε.Υ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ,Νοσοκομείο Παίδων « Παν. & Αγλ. Κυριακού» με Διευθύντρια την Καθηγήτρια κ. Μ. Τσολιά και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επικ. Καθηγήτρια κ. Α. Τσίτσικα απένειμε στην κ. Αλεξάκη – Αναστασοπούλου Αρχοντούλα  Έπαθλο Καλύτερης Πρακτικής – Βest Practice  για την εργασία « Συνδέσου με την Πρόληψη» και « Πλοηγήσου με Ασφάλεια» : Καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου σε μαθητές Ε’ – ΣΤ ‘ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου»

Η  Μονάδα Εφηβικής Υγείας ( Μ.Ε.Υ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων « Παν. & Αγλ. Κυριακού» με Διευθύντρια την Καθηγήτρια κ. Μ. Τσολιά και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επικ. Καθηγήτρια κ. Α. Τσίτσικα απένειμε στην κ. Μακαρώνη Σωτηρία  Έπαθλο Καλύτερης Πρακτικής – Βest Practice  για την εργασία « Συνδέσου με την Πρόληψη» και « Πλοηγήσου με Ασφάλεια» : Καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου σε μαθητές Ε’ – ΣΤ ‘ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου»

2015

Το πρόγραμμα πρόληψης βραχειών παρεμβάσεων  για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ¨ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ¨, το οποίο συντονίζει και  έχει σχεδιάσει  από το 2003  η κ. Αλεξάκη Βασιλική επιλέχτηκε για να συμπεριληφθεί στο  tool Kit καλών πρακτικών του JA RARHA (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm, www.rarha.eu) το οποίο περιλαμβάνει αποτελεσματικές και επιτυχημένες παρεμβάσεις από διάφορες χώρες, σχετικές με το Αλκοόλ. Το JA RARHA  είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στόχο έχει να συγκεντρώσει και να επικαιροποιήσει τη γνώση και τις καλές πρακτικές που υπάρχουν από εξειδικευμένους φορείς σε 31 ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την  πρόληψη και αντιμετώπιση της κατάχρησης αλκοόλ.