ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Το κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών “ΠΡΟΝΟΗ” ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Δήμο Κηφισιάς με σκοπό να αποτελέσει ένα χώρο έκφρασης, επικοινωνίας και υποστήριξης για την τοπική κοινότητα. Αντιμετωπίζοντας την εξάρτηση ως  ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, η Πρόληψη έχει ως βασικό της στόχο να παρέμβει  και να επηρεάσει τους παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση εξαρτητικών συμπεριφορών. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η Πρόληψη δεν αφορά μόνο τους ειδικούς: ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Η Πρόληψη είναι μια υπόθεση που αφορά όλους: γονείς, δασκάλους, καθηγητές, φοιτητές, μαθητές, συλλόγους, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, ευαισθητοποιημένους ενήλικες, ΜΜΕ και όλους εκείνους που  εμπλέκονται με την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Η σκληρή πραγματικότητα, που προκαλεί άγχος, πόνο, συγκρούσεις και μοναξιά, υφίσταται. Ωστόσο, υφίστανται και δυνατότητες παρέμβασης και πραγματοποίησης αλλαγών. Στόχοι , άρρηκτα συνδεδεμένοι με την Πρόληψη  είναι η εμψύχωση των νέων, η καλλιέργεια αυτοεκτίμησης , η υποστήριξή τους  για να θέτουν στόχους, να βρίσκουν χαρά και νόημα μέσα στις σχέσεις και ο προσανατολισμός τους στη δημιουργικότητα.  Η Πρόληψη ενδυναμώνει τους νέους για την ομαλή ενηλικίωσή τους καθώς τους βοηθά να αναπτύσσουν   τεχνικές προσαρμογής στην  πραγματικότητα.
Πρόληψη, επομένως, δε σημαίνει μόνο ενημέρωση για τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια ριψοκίνδυνη συμπεριφορά στην ψυχοκοινωνική υγεία . Πρόληψη σημαίνει εκπαίδευση σε τρόπους  στήριξης, φροντίδας και προστασίας του ίδιου του ατόμου όσο και του περίγυρού του. Πρόληψη σημαίνει εκπαίδευση στην αυτογνωσία και στην κατανόηση των άλλων, στην έκφραση ενδιαφέροντος για τους άλλους καθώς και στην ικανότητα μοιράσματος όλων των συναισθημάτων  . Το Κέντρο Πρόληψης «Προνόη» είναι ανοιχτό σε όλα τα μέλη της κοινότητας που επιθυμούν να εκφράσουν συναισθήματα, προβληματισμούς τους, και να εφοδιαστούν με εργαλεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών τους και την ανάπτυξη ουσιαστικότερων σχέσεων με τους άλλους.