ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ

1. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ , Πρόεδρος

2. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΛΑΟΥΡΑ , αντιπρόεδρος

3. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Γενικός Γραμματέας

4. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΙΡΗ , ταμίας

5. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, μέλος

6. ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ , μέλος

7. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ , μέλος