ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ

1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΙΤΙΔΗ – ΠΟΥΤΟΥ, Πρόεδρος

2. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, αντιπρόεδρος

3. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Γενικός Γραμματέας

4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ , ταμίας

5. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΛΑΟΥΡΑ, μέλος

6. ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ , μέλος

7. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, μέλος