ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ, ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ, ΣΧΕΔΙΑΖΩ, ΔΡΩ ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΙΚΟ ΜΟΥ ΡΟΛΟ

Ο γενικός στόχος της παρέμβασης είναι  να  βοηθήσει τους  γονείς να αναγνωρίσουν, να εκτιμήσουν και να μάθουν να χρησιμοποιούν τις ικανότητες τους ενδυναμώνοντας  το  ρόλο τους.  Με προσανατολισμό την αλλαγή και την αξιοποίηση των προσωπικών αποθεμάτων οι γονείς υποστηρίζονται  ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν στην οικογένεια ένα κλίμα αποδοχής και επικοινωνίας  που είναι απαραίτητο για την ψυχική θωράκιση των παιδιών τους.

Θεματολογία :

 • Γνωριμία μελών της ομάδας
 • Ατομική σύνδεση με τις αρχικές πηγές των αποθεμάτων, των αξιών και των ικανοτήτων από την οικογένεια καταγωγής
 • Σύνδεση με  τις δυνάμεις, τα εφόδια, τα αποθέματα και τις ικανότητες από το ρόλο του γονέα
 •  Η σημασία των ορίων στη ζωή μας και των διαφορετικών τύπων ορίων
 •  Τρόποι αποτελεσματικής οριοθέτησης μέσα στις σχέσεις και ειδικά στην οικογένεια.
 •  Διαχείριση συγκρούσεων στην οικογένεια και διερεύνηση καλών και αποτελεσματικών τεχνικών μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες της ομάδας
 • Οι δυνατότητες και οι δεξιότητες του Ιδανικού Γονέα μέσα από τον ατομικό οραματισμό
 • Ενίσχυση δεξιοτήτων σε σχέση με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση δημιουργικών πρακτικών
 • Διαχείριση της απώλειας μέσα στην οικογένεια-σύνδεση με αποθέματα-δεξιότητες κτλ
 • Σχεδιασμός ενός πλάνου δράσης για την υλοποίηση ενός ονείρου σε σχέση με τον  γονεϊκό ρόλο
 • ενίσχυση για την υλοποίηση του προσωπικού ονείρου μέσα από τις follow up συναντήσεις

Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε 8 δίωρες συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.