BOYS&GIRLS PLUS

Τι είναι το πρόγραμμα  BOYS&GIRLS PLUS

    Το πρόγραμμα Boys and Girls Plusπου βασίζεται στη διαδικτυακή σειρά Boys and Girls,  είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων  ουσιών και των επιπτώσεών τους στον εφηβικό πληθυσμό. Απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 13 – 19 ετών εντός και εκτός επίσημου σχολικού πλαισίου. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών  στη χώρα μας που απευθύνεται σε όλους τους  μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

    Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές νέων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έναν σύνολο καινοτόμων διαδικτυακών και έντυπων εργαλείων που εμπλέκουν με δημιουργικό τρόπο τους νέους σε ένα υγιή τρόπο ζωής και τους ευαισθητοποιούν  στους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στόχος  του Προγράμματος :

    Μέσα από τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα οι μαθητές αναπτύσσουν τις ικανότητες να αντιμετωπίσουν την πίεση των συνομηλίκων και να υιοθετήσουν μια ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να επιτύχουν έναν υγιή τρόπο ζωής.

Συνεργαζόμενοι Φορείς    

Το πρόγραμμα στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και  συμμετέχουν  σε αυτό 10 φορείς  από 9  χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 

Συντονιστής του Προγράμματος είναι το:

 • University College Ghent,  Βέλγιο

 Ενώ οι υπόλοιποι  συμμετέχοντες φορείς είναι:

 • Business Solutions Europa, Βέλγιο
 • Charles University, Medical Faculty, DA department,  Τσεχία
 • EDEX Centro de Recursos Comunitarios,  Ισπανία
 • Institute for research and development UTRIP , Σλοβενία
 • Maas research and Consulting (MAAS), Αυστρία
 • Mentor Foundation, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Sex & Sundhed Danish Centre for Sexual Health Promotion, Δανία
 • Society for Applied Social Science (G-EF-AS), Γερμανία
 • Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΠΡΟΝΟΗ» Δήμου Κηφισιάς –ΟΚΑΝΑ, Ελλάδα

Ιστορικό Συνεργασίας Κέντρου Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ» με το πρόγραμμα BOYS&GIRLS PLUS

 Το πρόγραμμα  ξεκίνησε το Μάρτιο του 2014 ενώ η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εργαλείων ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2014. Το Κέντρο Πρόληψης «Προνόη» από την Ελλάδα εντάχτηκε στο πρόγραμμα BOYS&GIRLS PLUS το Δεκέμβριο του 2014 ως υποστηριχτής του προγράμματος (supporting partner) αναλαμβάνοντας την υποχρέωση  να ακολουθήσει όλα τα βήματα του προγράμματος μέχρι τη λήξη του τον Απρίλιο του 2016.

Καθώς το ΚΠ Προνόη μπήκε μετέπειτα στο πρόγραμμα αφού είχε εγκριθεί η επιχορήγηση δεν ήταν δυνατό να ενταχθεί στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι δεν έχει λάβει καμία οικονομική ενίσχυση για την συμμετοχή του.

Υλικά του προγράμματος:

 • το εγχειρίδιο εκπαιδευτικού,
 • 25 βίντεο διαθέσιμα στο YouTube , και
 • ο οδηγός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

Στάδια  πιλοτικής εφαρμογής προγράμματος

Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έπρεπε να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Α. Προσαρμογή του υλικού (εγχειρίδιο, ερωτηματολόγια κτλ) στην εθνική γλώσσα της κάθε χώρας

Β.  Πιλοτική εκπαίδευση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Γ. Εφαρμογή  του προγράμματος  σε ομάδες  εφήβων ηλικίας 13-19 ετών από τους εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς

Δ. Αξιολόγηση

Ε. Διάχυση

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έχει ήδη εγκρίνει την υλοποίηση του στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  με το Απόσπασμα Πρακτικού με αρ.21/21-04-2015.

Οργάνωση και μεθοδολογία  εκπαιδευτικού  σεμιναρίου

Διάρκεια εκπαίδευσης: 12  ώρες

Περιεχόμενο εκπαίδευσης:

 • παρουσίαση δομής και περιεχομένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου
 • οργανωτικά ζητήματα
 • γνωριμία και δημιουργία ομαδικού κλίματος
 • γιατί είναι σημαντική η πρόληψη των εξαρτήσεων
 •  η αξία των επιστημονικά τεκμηριωμένων προγραμμάτων
 • παρουσίαση και εξοικείωση με το περιεχόμενο του ¨Boys and Girls

Plus¨

 • θεωρητική βάση και παιδαγωγικό πλαίσιο προγράμματος
 • οι ελάχιστες απαιτήσεις για αξιολογήσιμη υλοποίηση του προγράμματος
 • η αξιολόγηση και η σημασία της
 • μελέτη των μαθημάτων του οδηγού εκπαίδευσης  και εντοπισμός πιθανών δυσκολιών κατά την εφαρμογή
 • εξοικείωση με τις ομαδικές διαδικασίες

Εφαρμογή του Προγράμματος σε μαθητές

   Το πρόγραμμα Boys and Girls Plus μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από καθηγητές ή εμψυχωτές που έχουν εκπαιδευτεί στην εφαρμογή του προγράμματος, στο πλαίσιο της προαπαιτούμενης εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

  Οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω πακέτα εφαρμογής του προγράμματος (περιγράφονται και στο εγχειρίδιο)

α) Πακέτο minimum εφαρμογής: 3 ενότητες του προγράμματος των 45 λεπτών η καθεμία και σε διάστημα τριών ημερών και πάνω,

β) Πακέτο medium εφαρμογής:  6 ενότητες του προγράμματος των 90  λεπτών η καθεμία και σε διάστημα έξι  ημερών και πάνω, και

γ) Πακέτο maximum εφαρμογής:  6 ενότητες του προγράμματος των 135 λεπτών η καθεμία και σε διάστημα έξι  ημερών και πάνω).    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τις: κα Σωτηρία Μακαρώνη, Ψυχολόγο Υγείας MSc, και Συντονίστρια του Προγράμματος για την Ελλάδα και κα  Βασιλική Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργό, Συντονίστρια του Επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς και μέλος της ελληνικής ομάδας Boys & Girls Plus   ή εναλλακτικά να περιηγηθείτε  στην ιστοσελίδα http://boysandgirlsplus.eu/