ΑΚΟΥΩ- ΒΛΕΠΩ – ΜΙΛΑΩ

H παρούσα παρέμβαση, απευθύνεται σε μαθητές της Δ’ – Ε΄-ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Πρόκειται για μια καθολική παρέμβαση πρόληψης δεδομένου ότι  απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών κάθε τάξης. Σύμφωνα τόσο με την εμπειρική παρατήρηση όσο και με τα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν, το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού αφορά ολοένα και περισσότερα παιδιά παγκοσμίως. Ειδικότερα,  προκύπτει ότι στο Δημοτικό Σχολείο υπάρχει μια κορύφωση του ποσοστού των παιδιών που υιοθετούν συμπεριφορές θύτη ή/και θύματος.

Επιπλέον, στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα υπάρχει μεγάλη ανάγκη  για παρεμβάσεις πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης καθώς τα παιδιά είναι ένα βήμα πριν το αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας που με τη σειρά του θα τα φέρει αντιμέτωπα με νέες δυσκολίες και προκλήσεις.

Οι ειδικοί στόχοι της παρέμβασης είναι:

  • Να κατανοήσουν τα παιδιά ποια είναι η ακριβής σημασία του όρου «Σχολικός Εκφοβισμός» καθώς και τις  έννοιες «θύτης», «θύμα» και «παρατηρητής».
  • Να πληροφορηθούν σχετικά με τις  βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού στα θύματα, στους θύτες αλλά και στους παρατηρητές .
  • Να ευαισθητοποιηθούν και να καταλάβουν τα παιδιά τα δικαιώματά τους (ισότητα και σεβασμό στο πρόσωπο του συμμαθητή τους).  
  •  Να εκπαιδευτούν σε τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων (λεκτικές ή σωματικές).
  •  Να αναδειχθεί για ποιο λόγο τα θύματα πρέπει να «σπάνε» τη σιωπή τους.
  •   Να πληροφορηθούν που πρέπει να απευθυνθούν μόλις τύχουν  τέτοιας αντιμετώπισης.
  •  Να αποσαφηνιστεί ποια πρέπει να είναι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο εκάστοτε συμβάν;

Το Πρόγραμμα «ΑΚΟΥΩ – ΒΛΕΠΩ – ΜΙΛΑΩ» αξιολογήθηκε ως επιτυχές από το Γραφείο Αγωγής Υγείας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  με αποτέλεσμα να συνεχίζεται  η  έγκρισή  του  κάθε σχολικό έτος,  στο πλαίσιο των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων .

 Κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται 12 με 15 συναντήσεις  συνολικής διάρκειας  2 ωρών    η καθεμία.  Σε κάθε συνάντηση παραβρίσκεται μία σχολική τάξη  ( 20-25  μαθητές).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε  e-mail στο:  info@pronoi.org.gr  ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 2108082673