ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

   Το πρόγραμμα βραχείων παρεμβάσεων με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ», διάρκειας 2 ωρών  απευθύνεται  σε μαθητές  της Ε΄- ΣΤ’ τάξης του δημοτικού. Σκοπός του  είναι η ευαισθητοποίηση – ενημέρωσή τους αναφορικά με  τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου στο διαδίκτυο και τις συνέπειες αυτών καθώς και η διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης στάσης και μιας πιο συγκροτημένης χρήσης της τεχνολογίας.

Όπως όλα τα προγράμματα του ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ διακρίνεται για τον βιωματικό- διαδραστικό  τρόπο  διεξαγωγής του, που εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή  των μαθητών.

Υλοποιείται σε συνεργασία με το αρμόδιο Γραφείο Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπό την αιγίδα του Προγράμματος ¨ΑΡΙΑΔΝΗ¨ της  Β΄ Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παν. & Αγλ. Κυριακού για θέματα πρόληψης της προβληματικής χρήσης του Διαδικτύου παιδιών και εφήβων.

Ειδικοί Στόχοι του προγράμματος είναι :

  • Να κατανοήσουν οι μαθητές  τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του  διαδίκτυο.
  • Να κατανοήσουν την έννοια της υπερβολικής ενασχόλησης με το Διαδίκτυο και τις συνέπειες της.
  • Να ανακαλύψουν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και αντιμετώπισης διασκέδασης & επικοινωνίας
  • Να κατανοήσουν ότι οι παραβάσεις στον διαδικτυακό κόσμο έχουν τις ίδιες συνέπειες με τον πραγματικό κόσμο.
  • Να εκπαιδευτούν σε καλούς τρόπους συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
  • Να μάθουν να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα .
  • Να κατανοήσουν ότι μέσω της σωστής δικής του διαχείρισης και συνεργασίας με γονείς και εκπαιδευτικούς, θα μπορούν να αντιμετωπίσουν προβληματικές συμπεριφορές  και φαινόμενα στο διαδίκτυο
  • Να μάθουν να αξιοποιούν τις υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης  για θέματα τεχνικής ασφάλειας και παρενόχλησης.
  • Να γνωρίσουν οι μαθητές και  οι Εκπαιδευτικοί το χώρο του Κ.Π. Προνόη για καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία

Το Πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί ως αποτελεσματικό και εκπαιδευτικά κατάλληλο  από το Γραφείο Αγωγής Υγείας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  με αποτέλεσμα να συνεχίζεται  η  έγκρισή  του  κάθε σχολικό έτος,  στο πλαίσιο των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  των σχολικών  εκδρομών, εντός του σχολικού ωραρίου.

 Κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται 10 με 12 συναντήσεις  συνολικής διάρκειας  2 ωρών  η καθεμία  Σε κάθε συνάντηση παραβρίσκεται μία σχολική τάξη (γύρω στους 20-30  μαθητές).