ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση των επιμορφώσεων σε όλα τα προγράμματα αγωγής υγείας του Κέντρου  μας , οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν προαιρετικά σε Ομάδα Στήριξης. Η ομάδα έχει ως σκοπό την  εξειδικευμένη προετοιμασία τους για την εφαρμογή των προγραμμάτων  στις ομάδες των μαθητών τους και επιπλέον, την ενδυνάμωσή τους στον επαγγελματικό τους ρόλο. Οι συναντήσεις στηρίξεις πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Κατά την ολοκλήρωση  της συμμετοχής στην ομάδα στήριξης,  χορηγείται βεβαίωση στους εκπαιδευτικούς  από το Κέντρο Πρόληψης και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Β΄ Αθήνας.

 Η συμμετοχή στην ομάδα είναι δωρεάν.

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην ομάδα δηλώστε  το ενδιαφέρον σας, αποστέλλοντας  e-mail στο:  info@pronoi.org.gr  ή καλώντας στο τηλέφωνο 2108082673.