ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Υγείας  του Δήμου Κηφισιάς ΠΡΟΝΟΗ συμμετέχει στο Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας Π.Ε.Β’ Περιφέρειας. Το Δίκτυο Διαλόγου είναι μια συνεργασία της Υπεύθυνης Αγωγής  Υγείας της Δ/νσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης των Δήμων Κηφισιάς, Αγ. Παρασκευής – Χολαργού και Ν. Ιωνίας. Το Δίκτυο λειτουργεί από το Μάρτιο του 2017.  Οργανώνει και υλοποιεί κύκλους επιμορφωτικών σεμιναρίων για Συλλόγους διδασκόντων με θέμα την αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης (Appreciative Inquiry) στην Πρωτοβάθμια Σχολική Κοινότητα.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, η δημιουργία πεδίων διαλόγου, η συνάντηση και η σύνδεση των συμμετεχόντων μέσα σε ένα πλαίσιο συνομιλιών που διευκολύνει τη δημιουργία δεσμών και την εστίαση στα αποθέματα, στις ικανότητες, στην κουλτούρα και στα αξιακά πλαίσια των σχολικών κοινοτήτων. Ταυτόχρονα προσκαλεί τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μοιραστούν τις ιδέες τους, τις ανάγκες τους και τους οραματισμούς τους για ένα σχολείο που να ενισχύει τη δημιουργικότητα και τις αξίες του κάθε εκπαιδευτικού.

Οι επιμορφωτικοί κύκλοι έχουν διάρκεια 12 ώρες και υλοποιούνται στους χώρους των Κέντρων Πρόληψης που συμμετέχουν στο Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας.