ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ PLATO

Κ.Π. ΠΡΟΝΟΗ 12:52 PM (3 hours ago)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ PLATO

Tην Πέμπτη 9 Ιουνίου και ώρα 12.30  μ.μ. πραγματοποιήθηκε  η   διαδικτυακή παρουσίαση της νέας ευρωπαϊκής πλατφόρμας PLATO  του  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) με την συμμετοχή του γενικού διευθυντή του EMCDDA  κ. Alexis Goosdeel  και του ειδικού αναλυτή σε θέματα Πρόληψης και επιστ. στελέχους του EMCDDA κ. Gregor Burckhart .  Tην εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ κ. Αθανάσιος Θεοχάρης.    

    Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε μια εισαγωγή και ενημέρωση για την πλατφόρμα PLATO και τις λειτουργίες της καθώς πρόκειται για ένα εργαλείο υποστήριξης στην επαγγελματική εκπαίδευση,  δικτύωση και ανταλλαγή καλών πρακτικών για την Πρόληψη των εξαρτήσεων σχεδιασμένη για επαγγελματίες Πρόληψης.

 Η πλατφόρμα περιλαμβάνει δύο διαφορετικές πτυχές:

1.     Την διαδικτυακή κοινότητα των επαγγελματιών της Πρόληψης (Virtual Community of Practice VCP) καθώς και

2.      Την ενότητα των  e-learning  εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως αυτό της κατάρτισης στο Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για την Πρόληψη  (EUPC)  που υλοποιείται από τις πιστοποιημένες εκπαιδεύτριες  για την χώρα μας  

(κ. Ιουλία Μπάφη Επιστ. Υπεύθυνη του ΕΚΤΕΠΝ/ΕΠΙΨΥ, Γεωργουλοπούλου Έφη,  Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης ΟΚΑΝΑ,  κ Σώτια Μακαρώνη, Επιστ. Υπεύθυνη Κ.Π ΠΡΟΝΟΗ, κ. Μαρία Κυριακίδου αν. Επιστ. Υπεύθυνη Κ.Π ΠΥΞΙΔΑ) υπό τον συντονισμό του ΕΚΤΕΠΝ.

 Η συνάντηση έγινε με την αφορμή της έναρξης του δεύτερου κύκλου  (e –learning ) της εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο   σε Επιστημονικά Υπευθύνους Κέντρων Πρόληψης  η οποία  ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022.  Στην διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν γύρω στα 60 άτομα.

#okana #emcdda #ektepn #prevention #plato