ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ ΣΤΟ 3o ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Τον Φεβρουάριο και το Μάρτιο 2023, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο 3 ο Λύκειο Κηφισιάς, με ολιστικό τρόπο. σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ύστερα από αίτημα τόσο της Διεύθυνσης του σχολείου όσο και του Συλλόγου Γονέων.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση στον Σύλλογο
Διδασκόντων του Σχολείου, με θέμα: «Διαχείριση επιθετικών συμπεριφορών στο
χώρο του σχολείου» Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ομιλία στους γονείς με θέμα:
«Εφηβεία: ‘Όρια και Προκλήσεις» Στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς συντονίστρια
ήταν η κα κα Σώτια Μακαρώνη, Ψυχολόγος Υγείας MSc- Ψυχοθεραπεύτρια –
Επιστημονικά Υπεύθυνη.
    Τέλος, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε όλους τους μαθητές των τεσσάρων
τμημάτων της Α΄ τάξης με θέμα: «Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Διαχείρισης
Επιθετικών Συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου», με συντονίστριες τις κ.κ.
Αρχοντούλα Αλεξάκη Κοινωνική Λειτουργό MSc-Ψυχοθεραπεύτρια και Βασιλική
Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργό MEd-Ψυχοθεραπεύτρια.
Είναι πολύ σημαντικό σε μια περίοδο εντόνων αλλαγών, όπως είναι η εφηβεία,
σε συνδυασμό με τις κοινωνικές αλλαγές και τα δύσκολα γεγονότα που
συμβαίνουν γύρω μας, να θωρακίζονται με κοινωνικές δεξιότητες και έγκυρη
ενημέρωση μέσω ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων όλοι όσοι συνθέτουν τη
σχολική κοινότητα (μαθητές – εκπαιδευτικοί -γονείς). Το ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ είναι
πάντα στην διάθεση των σχολείων του Δήμου Κηφισιάς για να υποστηρίξει και να
ενισχύσει τόσο τους μαθητές όσο και τους σημαντικούς ενήλικες υποστηρικτές
τους που είναι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Μέσα από την συντονισμένη και
αρμονική συνεργασία όλων μας μπορούμε να κάνουμε τα σχολεία μας πλαίσια
που παρέχουν όχι μόνο γνώσεις αλλά ασφάλεια, σύνδεση, ψυχοκοινωνική και
πνευματική ανάπτυξη για μικρούς και μεγάλους.