ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POLITEIA

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Take prevention science training to
the substance use and crime prevention frontline – POLITEIA” που υλοποιείται στη
χώρα μας, με το συντονισμό του ΕΚΤΕΠΝ-ΕΠΙΨΥ, διοργανώθηκε με το Δίκτυο
Κέντρων Πρόληψης Κεντρικής Μακεδονίας σεμινάριο κατάρτισης στην επιστήμη της
πρόληψης. Το διήμερο σεμινάριο, υλοποιήθηκε στις 7 & 8 Απρίλη 2023 και
φιλοξενήθηκε στην Θεσσαλονίκη από το Κέντρο Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ Δήμου
Νεάπολης-Συκεών, που συμμετέχει ενεργά στη προσπάθεια.
Στο πρόγραμμα POLITEIA συμμετέχουν 15 φορείς από 14 ευρωπαϊκές χώρες, με τη
συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα ναρκωτικά (EMCDDA,
www.emcdda.europa.eu και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Έρευνα στην
Πρόληψη (EUSPR, www.emcdda.europa.eu), καθώς την υποστήριξη του Γραφείο
των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του
Εγκλήματος (UNODC, www.unodc.org ) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την
Πρόληψη της Εγκληματικότητας (EUCPN, www.eucpn.org).
Βασικοί στόχοι του Politeia είναι:
-η δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης για την επιστήμη της πρόληψης, το
οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση της
πρόληψης,
-η αποτύπωση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε επιλεγμένες περιοχές και η
ενίσχυση του σχεδιασμού τους,
-η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου και των προστατευτικών παραγόντων μιας
επιλεγμένης κοινότητας.
Οι δράσεις του POLITEIA απευθύνονται σε διάφορους επαγγελματίες που
ασχολούνται με την πρόληψη εξαρτητικών και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών
και, συγκεκριμένα, με την υλοποίηση παρεμβάσεων σε αυτόν τον τομέα. Στις
επαγγελματικές ομάδες που υλοποιούν παρεμβάσεις πρόληψης περιλαμβάνονται:
στελέχη πρόληψης, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας,
επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά/εφήβους, αστυνομικοί, επιμελητές
ανηλίκων, αστυνομικοί, ιερείς κτλ.
Η πρώτη κατάρτιση στην οποία συμμετείχαν 30 επαγγελματίες διαφορετικών
ειδικοτήτων, ξεκίνησε από την Κεντρική Μακεδονία με τη συνεργασία του ΕΚΤΕΠΝ
με τα Κέντρα Πρόληψης Θεσσαλονίκης (ΠΥΞΙΔΑ, ΣΕΙΡΙΟΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ,
ΕΛΠΙΔΑ), Κιλκίς (ΝΗΡΕΑΣ), Πέλλας (ΟΡΑΜΑ), Ημαθίας (ΠΡΟΣΒΑΣΗ) και
Χαλκιδικής (ΠΝΟΗ) και την υποστήριξη του ΟΚΑΝΑ.
Η κατάρτιση θα ολοκληρωθεί τους μήνες που ακολουθούν με to e-learning ου θα
δώσει σε συμμετέχοντες/ουσες την ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση στα θέματα
που θίχτηκαν. Εκπαιδεύτριες της ομάδας ήταν οι κυρίες: Ιουλία Μπάφη, Ψυχολόγος,
Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΕΚΤΕΠΝ και συντονίστρια του προγράμματος
POLITEIA στη χώρα μας, η κα Σωτηρία Μακαρώνη, Ψυχολόγος, Επιστημονικά
Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης ΠΡΟΝΟΗ και η κα Μαρία Κυριακίδου,
Ψυχολόγος, Αν. Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ.