Δελτιο Τύπου Κατάρτιση στο Πρόγραμμα Plato EUPC

Το ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ συμμετέχει στο πρόγραμμα κατάρτισης PLATO στο Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Πρόληψης EUPC.Ολοκληρώθηκε από 3 έως 6 Απρίλη 2023, η 6η ομάδα κατάρτισης στο “Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Πρόληψης” . Το συγκεκριμένο σεμινάριο οργανώθηκε από τον ΟΚΑΝΑ στο πλαίσιο της κατάρτισης των Επιστημονικά Υπευθύνων των Κέντρων Πρόληψης στο “Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Πρόληψης” και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ.Η κατάρτιση υλοποιείται στη χώρα μας με το συντονισμό του ΕΚΤΕΠΝ-ΕΠΙΨΥ και με την υποστήριξη του ΟΚΑΝΑ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ναρκωτικά (EMCDDA). Απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πρόληψης σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, επαγγελματίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στην περιοχή τους/σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και χαράσσοντες πολιτική. Καλύπτει θέματα όπως: βασικές αρχές καθολικής, επικεντρωμένης, ενδεδειγμένης και περιβαλλοντικής πρόληψης, επισκόπηση νεότερων δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων πρόληψης στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα, η σημασία της συνηγορίας για επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόληψη, αξιολόγηση στην πρόληψη κ.ά. (περισσότερες πληροφορίες εδώ https://www.ektepn.gr/activities/TrainingInPrevention-EUPC-Greece). Η ομάδα των εκπαιδευτριών αποτελείται από τις:• Ιουλία Μπάφη, Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΕΚΤΕΠΝ-ΕΠΙΨΥ και συντονίστρια του εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ελλάδα, • Έφη Γεωργουλοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, • Σώτια Μακαρώνη, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Προνόη και • Μαρία Κυριακίδου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης «ΠΥΞΙΔΑ», και εκπρόσωπος των Κέντρων Πρόληψης Κεντρικής Μακεδονίας, Έως σήμερα στις ομάδες κατάρτισης που υλοποιήθηκαν εκπαιδεύτηκαν στελέχη του ΟΚΑΝΑ και Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Πρόληψης (συνολικά 75 άτομα).Το εν λόγω σεμινάριο ολοκληρώνεται με ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης που δίνει την ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση και κατανόηση των θεμάτων.