ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΠ «ΠΡΟΝΟΗ» ανταποκρινόμενο στις σύνθετες
δυσκολίες και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνει
για πρώτη φορά φέτος το καινοτόμο σεμινάριο «ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ». Οι
εκπαιδευτικοί, καθημερινά καλούνται να φροντίσουν πολλούς μαθητές ταυτόχρονα και με
εντελώς διαφορετικές ανάγκες, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να συντονιστούν
τόσα πολλά παιδιά, ώστε να παραχθεί κάτι δημιουργικό. Η διαδικασία αυτή για τον
εκπαιδευτικό αρκετές φορές γίνεται στρεσογόνα και επίπονη και από τους μαθητές , τους
γονείς των μαθητών, τους συναδέλφους τους αλλά και από τους ίδιους.
Με το βιωματικό σεμινάριο «Ανοίγοντας στην αλλαγή» επιδιώκεται η υποστήριξη των
εκπαιδευτικών στο πολύπλευρο και σημαντικό έργο τους, προκειμένου να βοηθηθούν να
ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να βιώσουν τα οφέλη της συνεργασίας, να
επιδιώκουν να καλλιεργούν καλό κλίμα με τους μαθητές στην τάξη αλλά και με το ευρύτερο
σχολικό σύστημα, βιώνοντας τα οφέλη της καλής επικοινωνίας, της αμοιβαιότητας,
ενισχύοντας και προάγοντας τελικά, την υγεία στην ολότητά της.
Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια
τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσα στο σχολείο.
Ως ειδικοί στόχοι, είναι:
α) Να ενισχυθούν τα αποθέματα και οι πηγές δύναμης των εκπαιδευτικών.
β) Να συνάπτουν, ουσιαστικότερες σχέσεις με τους μαθητές τους.
γ) Να ενισχυθεί η αλληλοϋποστήριξη με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.
δ) Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα τους και η ικανοποίηση τους,στην εργασία τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη θετικών κοινωνικών σχέσεων και δεσμών ανάμεσα στα
μέλη της ομάδας αποτελεί μια βάση για την ουσιαστική σύνδεσή τους με τις / τους
συναδέλφους τους και εμμέσως με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Παράλληλα
δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός θετικού και συνεργατικού κλίματος
αλληλοϋποστήριξης στην ομάδα. Η παροχή αμφίδρομης στήριξης και φροντίδας με την
καλλιέργεια θετικής στάσης αποδοχής, ενσυναίσθησης και ενθάρρυνσης, προκειμένου να
διαμορφωθεί ένα ευρύτερο περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης για όλα τα μέλη της

ομάδας, αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ψυχικής
ανθεκτικότητας.
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι εκείνες που προωθούν την
ενεργητική συμμετοχή, συγκεκριμένα είν
Καταιγισμός ιδεών, Ομάδες Εργασίας, Μελέτη Περίπτωσης, Λύση προβλήματος,
Προσομοίωση, Παιχνίδι ρόλων. Επίσης, η εκπαίδευση στηρίζεται στις αρχές της
συνεργατικής προσέγγισης, της διαλογικότητας, της πολυφωνίας μέσω της α
των προσωπικών εμπειριών.
Έναρξη σεμιναρίου 14/11/2023, ώρα 16.00
Τρίτη του μήνα, για 15 συναντήσεις μέχρι τον Ιούνιο του 2024.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Είναι σε προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της
Κηφισιάς. Στο τέλος της επιμόρφωσης, θα δοθεί βεβαίωση σε όλους τους
συμμετέχοντες.
Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα στο σύνδεσμο
https://forms.gle/Gcu7LL2sgMMwGAjX6
Πληροφορίες: κα Διονυσία Γιαννοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, Οικογενειακή
Σύμβουλος – Σύμβουλος Ζεύγους, τηλ. 2108082673

Σωτηρία Μακαρώνη

ομάδας, αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ψυχικής

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι εκείνες που προωθούν την
ενεργητική συμμετοχή, συγκεκριμένα είναι: Ερωτήσεις-απαντήσεις, Συζήτηση,
Καταιγισμός ιδεών, Ομάδες Εργασίας, Μελέτη Περίπτωσης, Λύση προβλήματος,
Προσομοίωση, Παιχνίδι ρόλων. Επίσης, η εκπαίδευση στηρίζεται στις αρχές της
συνεργατικής προσέγγισης, της διαλογικότητας, της πολυφωνίας μέσω της α

Έναρξη σεμιναρίου 14/11/2023, ώρα 16.00-18.00 και θα επαναλαμβάνεται κάθε πρώτη
Τρίτη του μήνα, για 15 συναντήσεις μέχρι τον Ιούνιο του 2024.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Είναι σε προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της
Κηφισιάς. Στο τέλος της επιμόρφωσης, θα δοθεί βεβαίωση σε όλους τους

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα στο σύνδεσμο
https://forms.gle/Gcu7LL2sgMMwGAjX6 έως τις 10/11/2023.

κα Διονυσία Γιαννοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, Οικογενειακή
Σύμβουλος Ζεύγους, τηλ. 2108082673

Με εκτίμηση,

Σωτηρία Μακαρώνη, Ψυχολόγος Υγείας MSc – Ψυχοθεραπεύτρια

Επιστημονικά Υπεύθυνη
Κέντρου Πρόληψης
«ΠΡΟΝΟΗ»