ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΜΑΙ , ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ , ΦΡΟΝΤΙΖΟΜΑΙ»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΠ «ΠΡΟΝΟΗ» ανταποκρινόμενο στις σύνθετες
δυσκολίες και ανάγκες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνει
για πρώτη φορά φέτος το καινοτόμο σεμινάριο «ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΜΑΙ , ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ,
ΦΡΟΝΤΙΖΟΜΑΙ» . Οι εκπαιδευτικοί, καθημερινά καλούνται να φροντίσουν πολλούς
μαθητές ταυτόχρονα και με εντελώς διαφορετικές ανάγκες, γεγονός που καθιστά
εξαιρετικά δύσκολο να συντονιστούν τόσα πολλά παιδιά, ώστε να παραχθεί κάτι
δημιουργικό. Η διαδικασία αυτή για τον εκπαιδευτικό αρκετές φορές γίνεται στρεσογόνα
και ματαιωτική και από τους μαθητές , τους γονείς των μαθητών, τους συναδέλφους τους
αλλά και από τους ίδιους.
Με το βιωματικό σεμινάριο «ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΜΑΙ , ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ , ΦΡΟΝΤΙΖΟΜΑΙ»
επιδιώκεται η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο πολύπλευρο και σημαντικό έργο τους,
προκειμένου να βοηθηθούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να βιώσουν
τα οφέλη της συνεργασίας, να επιδιώκουν να καλλιεργούν καλό κλίμα με τους μαθητές
στην τάξη αλλά και με το ευρύτερο σχολικό σύστημα, βιώνοντας τα οφέλη της καλής
επικοινωνίας, της αμοιβαιότητας, ενισχύοντας και προάγοντας τελικά, την υγεία στην
ολότητά της.
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου βασίζεται στο υλικό του προγράμματος ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ που έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο την προσέγγιση της Καταξιωτικής
Συστημικής Διερεύνησης (Appreciative Systemic Inquiry). Η προσέγγιση αυτή παραπέμπει

σε μια πράξη αναγνώρισης, εκτίμησης και καταξίωσης των δυνάμεων, των ικανοτήτων, των
αξιών και των δυνατοτήτων που ενυπάρχουν σε ένα άτομο ή σε ένα σύστημα με στόχο
αυτές να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την υλοποίηση των
ατομικών και συλλογικών οραματισμών, μέσω των οποίων θα καλυφθούν οι ατομικές και
συλλογικές ανάγκες.
Ως ειδικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι:
α) Να ενισχυθούν τα αποθέματα και οι πηγές δύναμης των εκπαιδευτικών.
β) Να συνάπτουν, ουσιαστικότερες σχέσεις με τους μαθητές τους.
γ) Να ενισχυθεί η αλληλοϋποστήριξη με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.
δ) Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα τους και η ικανοποίηση τους,στην εργασία τους.
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι εκείνες που προωθούν την
ενεργητική συμμετοχή, συγκεκριμένα είναι: Ερωτήσεις-απαντήσεις, Συζήτηση,
Καταιγισμός ιδεών, Ομάδες Εργασίας, Μελέτη Περίπτωσης, Λύση προβλήματος,
Προσομοίωση, Παιχνίδι ρόλων. Επίσης, η εκπαίδευση στηρίζεται στις αρχές της
συνεργατικής προσέγγισης, της διαλογικότητας, της πολυφωνίας μέσω της αξιοποίησης
των προσωπικών εμπειριών. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός θετικού και
συνεργατικού κλίματος αλληλοϋποστήριξης στην ομάδα.
Έναρξη σεμιναρίου 2/4/2024, ώρα 17.00-19.00 και θα πραγματοποιηθούν άλλες τρείς
συναντήσεις στις 9,16 και 23 Απριλίου του 2024.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Είναι σε προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της
Κηφισιάς. Στο τέλος της επιμόρφωσης, θα δοθεί βεβαίωση σε όλους τους
συμμετέχοντες.
Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα στο σύνδεσμο
https://forms.gle/Gcu7LL2sgMMwGAjX6 έως τις 27/03/2024
Πληροφορίες: κα Διονυσία Γιαννοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, Οικογενειακή
Σύμβουλος – Σύμβουλος Ζεύγους, τηλ. 2108082673