ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ

Την Δευτέρα 5/2/24 είχαν τη χαρά και τη τιμή να εκπαιδευτούν τα στελέχη και οι εθελοντές του
Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων τoυ ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ, για την έρευνα του προγράμματος
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ, από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας,
Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (ΕΠΙΨΥ).
Το πρόγραμμα στην αρχική του φάση περιλαμβάνει την διεξαγωγή μιας έρευνας που θα
υλοποιηθεί σε τρείς Δήμους της Αττικής και έναν της Θεσσαλονίκης και έχει ως στόχο α) την
ανάδειξη των παραγόντων που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην υιοθέτηση από τους εφήβους
συμπεριφορών που θέτουν την υγεία και την ευεξία τους σε κίνδυνο και β) τον σχεδιασμό
παρεμβάσεων στην περιοχή που θα στοχεύουν στον περιορισμό των συμπεριφορών αυτών
προάγοντας ταυτόχρονα θετικές για την υγεία συμπεριφορές. Το πρόγραμμα στην χώρα μας
διενεργείται από το ΕΠΙΨΥ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και -στην περιοχή μας σε συνεργασία με το
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κηφισιάς ΠΡΟΝΟΗ.
Έχοντας την έγκριση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης Αττικής, μέρος του
προγράμματος αποτελεί η συμπλήρωση (στο σχολείο) από το σύνολο των έφηβων-μαθητών/ριών της
περιοχής ανώνυμου ερωτηματολογίου που αφορά τις συνήθειες, καθώς και τις στάσεις και τις
αντιλήψεις τους απέναντι στην αντικοινωνική συμπεριφορά και τη χρήση νόμιμων και παράνομων
ουσιών. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό εξειδικευμένων
προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας των εφήβων στα σχολεία της
περιοχής μας το επόμενο διάστημα.
Ευχαριστούμε θερμά την κα Ιουλία Μπάφη, Επ. Υπεύθυνη του Προγράμματος ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ καθώς και τον κο Τάσο Φωτίου και την κα Ελευθερία Κανναβού από το ΕΠΙΨΥ και
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ Εξαρτησιολογία, για την συνεργασία και την πολύτιμη
ευκαιρία που μας δίνουν να παρέχουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες και ποιοτικές δράσεις στην
κοινότητα της Κηφισιάς