ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ Δήμου Κηφισιάς στο σεμινάριο Κατάρτισης στην Πρόληψη: «Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Πρόληψης και Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ποιότητας» για Επαγγελματίες Πρόληψης

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ πραγματοποιήθηκε για επαγγελματίες
πρόληψης πενθήμερο σεμινάριο κατάρτισης (5-9 Φεβρουαρίου 2024) στην πρόληψη
με θέμα: «Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Πρόληψης και Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές
Ποιότητας» . Η κατάρτιση στο «Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Πρόληψης» υλοποιείται στη
χώρα μας με το συντονισμό του ΕΚΤΕΠΝ-ΕΠΙΨΥ και με την υποστήριξη του
ΟΚΑΝΑ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα
Ναρκωτικά (EMCDDA). Απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπλέκονται στη λήψη
αποφάσεων στον τομέα της πρόληψης σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο,
επαγγελματίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στην περιοχή τους/σε
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και χαράσσοντες πολιτική. Καλύπτει θέματα όπως:
βασικές αρχές καθολικής, επικεντρωμένης, ενδεδειγμένης και περιβαλλοντικής
πρόληψης, επισκόπηση νεότερων δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση
επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων πρόληψης στο σχολείο, την οικογένεια
και την κοινότητα, η σημασία της συνηγορίας για επιστημονικά τεκμηριωμένη
πρόληψη, αξιολόγηση στην πρόληψη κ.ά.
Η ομάδα των εκπαιδευτριών αποτελείται από τις πιστοποιημένες για την Ελλάδα
(master trainers):
• Ιουλία Μπάφη, Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΕΚΤΕΠΝ-ΕΠΙΨΥ και συντονίστρια του
εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ελλάδα,
• Έφη Γεωργουλοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης ΟΚΑΝΑ,
• Σώτια Μακαρώνη, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Προνόη και
• Μαρία Κυριακίδου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης «ΠΥΞΙΔΑ»,
και εκπρόσωπος των Κέντρων Πρόληψης Κεντρικής Μακεδονίας,
Το συγκεκριμένο σεμινάριο παρακολούθησαν 20 άτομα, επιστημονικά στελέχη από
τα Κέντρα Πρόληψης «Αθηνά Προμάχος», Άρτας, Βοιωτίας, Ζωγράφου,
«Οδοιπορικό», «Προνόη», Πρέβεζας, «Πυξίδα», «Τρικάλων», «Φαέθων», «Φάρος»,
Χανίων και επιστήμονες από το θεραπευτικό πρόγραμμα 18 ΑΝΩ.
Έως σήμερα στις ομάδες κατάρτισης που υλοποιήθηκαν εκπαιδεύτηκαν στελέχη του
ΟΚΑΝΑ, Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Πρόληψης και Επαγγελματίες
Πρόληψης (συνολικά 95 άτομα).