ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΛΗΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

Ολοκληρώθηκαν οι δύο ομάδες γονέων με θέμα «Φροντίζομαι για να μπορώ να
Φροντίσω» στο Κ.Π Προνόη. Οι γονείς κατανόησαν πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουν 
τον εαυτό τους και να αναζητούν πηγές αποθεμάτων, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο
αποτελεσματικοί στην φροντίδα των παιδιών τους. Συντονίστρια η Διονυσία Γιαννοπούλου,
αναπληρώτρια επιστημονικά υπεύθυνη, ψυχοθεραπεύτρια και οικογενειακή σύμβουλος.
Στόχος του σεμιναρίου με θέμα «Φροντίζομαι για να μπορώ να Φροντίσω» είναι η
ενδυνάμωση των γονέων και η ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας μέσα από την
ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των γονέων στην αξία και την σημασία της
αυτοφροντίδας αλλά και στις δεξιότητες της αυτοεκτίμησης, της επικοινωνίας και της
οριοθέτησης.
Μέσα από το σεμινάριο οι γονείς  μπόρεσαν:

 1. Να εκπαιδευτούν σε τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας
 2. Να ενδυναμωθεί η αυτοεκτίμηση τους στο γονεικό τους ρόλο
 3. Να μειωθεί το γονικό στρες και η γονεική εξουθένωση
 4. Να κατανοήσουν την αξία της αυτοφροντίδας
 5. Να ενισχυθούν στο να θέτουν αποτελεσματικά και υγιή όρια μέσα στην οικογένεια
 6. Να μπουν στην διαδικασία να στοχοθετήσουν, να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν αλλαγές
  που θα τις φέρουν πιο κοντά στην οικογένειά ,που ονειρεύονται.
  Στη λήξη του σεμιναρίου, απεύθυνε χαιρετισμό Το σεμινάριο χαιρέτησε η πρόεδρος του
  Κ.Π Προνόη, μικροβιολόγος και ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Ιατρικής
  Σχολής Αθηνών , κ.Αγγελική Τριανταφύλλου Πιτίδη.