ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΠ «ΠΡΟΝΟΗ» ανταποκρινόμενο στις σύνθετες
δυσκολίες και ανάγκες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διοργάνωσε  για
πρώτη φορά φέτος το καινοτόμο σεμινάριο «ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΜΑΙ , ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ,
ΦΡΟΝΤΙΖΟΜΑΙ» . Οι εκπαιδευτικοί, καθημερινά καλούνται να φροντίσουν πολλούς
μαθητές ταυτόχρονα και με εντελώς διαφορετικές ανάγκες, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά
δύσκολο να συντονιστούν τόσα πολλά παιδιά, ώστε να παραχθεί κάτι δημιουργικό. Η
διαδικασία αυτή για τον εκπαιδευτικό αρκετές φορές γίνεται στρεσογόνα και ματαιώνεται
και από τους μαθητές , τους γονείς των μαθητών, τους συναδέλφους τους αλλά και τους
ίδιους. Με το βιωματικό σεμινάριο «ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΜΑΙ , ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ,
ΦΡΟΝΤΙΖΟΜΑΙ» επιδιώκεται η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο πολύπλευρο και
σημαντικό έργο τους, προκειμένου να βοηθηθούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους, να βιώσουν τα οφέλη της συνεργασίας, να επιδιώκουν να καλλιεργούν καλό
κλίμα με τους μαθητές στην τάξη, αλλά και με το ευρύτερο σχολικό σύστημα, βιώνοντας τα
οφέλη της καλής επικοινωνίας, της αμοιβαιότητας, ενισχύοντας και προάγοντας τελικά, την
υγεία στην ολότητά της. 
Το σεμινάριο, περιλάμβανε 4δύωρες , βιωματικές συναντήσεις και το συντόνισε η Διονυσία
Γιαννοπούλου, αναπληρώτρια επιστημονικά υπεύθυνη του ΚΠ Προνόη και
ψυχοθεραπεύτρια. Το σεμινάριο χαιρέτησε η πρόεδρος του Κ.Π Προνόη, μικροβιολόγος και
ομότιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών , κ. Αγγελική Τριανταφύλλου Πιτίδη.